دیافراگم، Diaphragm

دیافراگم، Diaphragm

دیافراگم، Diaphragm

کف‌ها علاوه بر انتقال بارهای قائم، بارهای جانبی رانیز به عناصر قائم سیستم بابر جانبی منتقل می‌کنند؛ هنگامیکه کف‌ها، بارهای جانبی را انتقال می‌دهند، به آن دیافراگم نیز گفته می‌شود. چگونگی توزیع بار جانبی توسط دیافراگم بین عناصر قائم سیستم باربر جانبی به سختی دیفراگم و عناصر باربر قائم بستگی دارد. دیفراگم‌ها از لحاظ سختی (صلبیت) می‌توان به سه گروه، دیفراگم صلب، دیافراگم انعطاف‌پذیر و دیافراگم نیمه‌صلب تقسیم کرد.
دیافراگم صلب: دیافراگم در حالتی به صورت صلب در نظر گرفته می‌شود که بتواند نیروهای افقی را بین اعضای قائم سیستم بابر جانبی به نسبت سختی آن‌ها توزیع کند. اصولا تغییر شکل دیافراگم صلب در امتداد بارهای جانبی در مقایسه با تغییر شکل جانبی اعضای قائم سیستم باربر جانبی بسیار ناچیز است.

دیافراگم انعطاف‌پذیر: در دیافراگم انعطاف‌پذیر، توزیع نیروهای افقی در بین اعضای قائم سیستم باربر جانبی، مستقل از سختی نسبی آن‌ها می‌باشد. در این حالت، تغییر شکل دیافراگم در امتداد بارهای جانبی، در مقایسه با تغییر شکل جانبی اعضای قائم باربر جانبی بزرگ است.

دیافراگم نیمه صلب:  تغییر شکل‌ها در دیافراگم نیمه‌صلب و اعضای قائم سیستم باربر جانبی تقریبا در یک حد بوده و توزیع نیروهای جانبی بین عناصر مقاوم، علاوه بر سختی عناصر باربر جانبی، به سختی دیافراگم نیز وابسته است.

اگرچه در عمل دیافراگم‌های کاملا صلب یا انعطاف‌پذیر وجود ندارد؛ ولی معمولا برای ساده‌کردن تحلیل می‌توان از فرضیه‌های منطقی برای در نظر گرفتن صلبیت یا انعطاف‌پذیری دیافراگم‌ها استفاده کرد.

منبع: بارگذاری سازه‌ها، مولف: دکتر داوود مستوفی‌نژاد

محصول

طراحی لرزه‌ای دیافراگم ساختمان‌های بتن مسلح
قیمت: 80,000 تومان
80,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
زلزله
سیمای دانش
کمک آموزشی
کتاب مثال های طراحی کاربردی دیافراگم ها، تیر تیغه ها و جمع کننده های بار در سازه های بتنی و فولادی
قیمت: 18,000 تومان
18,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
بتن و سازه های بتنی
فولاد و سازه های فولادی
فرهمند
کمک آموزشی
فیلم نکات ویژه در تحلیل و طراحی دیافراگم سقف ها مطابق آیین نامه 2800 و ACI 318-14 در نرم افزارهای ETABS 2016 و SAFE 2016
قیمت: 67,500 تومان
67,500 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
سازه
موسسه آموزشی 808
آموزش نرم افزار
کمک آموزشی

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - دیافراگم، Diaphragm