دکتر سهیل محمدی توچائی، Soheil Mohammadi Touchahei

دکتر سهیل محمدی توچائی، Soheil Mohammadi Touchahei

دکتر سهیل محمدی توچائی، Soheil Mohammadi Touchahei

استاد تمام دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
ایمیل: smoham@ut.ac.ir

تحصیلات

  • کارشناسی، ۱۳۶۸، عمران
  • کارشناسی ارشد، ۱۳۷۱، عمران سازه
  • دکتری، ۱۳۷۷، عمران سازه (مکانیک محاسباتی)


کتاب‌های تالیفی
Mohammadi Touchahei, Soheil. "Discontinuum Mechanics (Using Finite and Discrete Elements).": WIT Press, 2005.
Mohammadi Touchahei, Soheil. "Extended Finite Element Method." : Blackwell Publishing, 2007.
Mohammadi Touchahei, Soheil. "XFEM Fracture Analysis of Composites." : Wiley, 2012.


جوایز و افتخارات

  • استاد برتر بین‌الملل دانشگاه تهران سال ۱۳۹۲، ملی، سایر، ۱۳۹۲/۰۳/۰۸

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - دکتر سهیل محمدی توچائی، Soheil Mohammadi Touchahei