مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان، عایق بندی تنظیم صدا

مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان، عایق بندی تنظیم صدا

مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان، عایق بندی تنظیم صدا

افزایش مشکلات آکوستیکی در ساختمان‌ها، ناشی از نوفه ترافیک، نوفه ساختمان‌های مجاور و همچنین نوفه سیستم تاسیسات مکانیکی و الکتریکی، به حدی رسیده است که وجود مقرراتی کارساز به منظور تامین آسایش صوتی را اجتناب ناپذیر کرده است. در چند دهه اخیر در اکثر کشورهای صنعتی و پیشرفته، مقررات و ضوابطی برای حل این معضلات تدوین شده است. بدین منظور، مبحث ۱۸ مقررات ملی ساختمان تحت عنوان «عایق بندی و تنظیم صدا» برای نخستین بار در سال ۱۳۷۹ تدوین شد. و در حال حاضر ویرایش سال ۱۳۹۶ آن معیار آزمون‌های نظام مهندسی است.

لینک دانلود"مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان، عایق بندی تنظیم صدا، ویرایش ۱۳۸۰"

 

 

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان، عایق بندی تنظیم صدا