آیین نامه بین المللی دفع فاضلاب خانگی

آیین نامه بین المللی دفع فاضلاب خانگی

آیین نامه بین المللی دفع فاضلاب خانگی

(IPSDC 2015) International Private Sewage Disposal Code


در ادامه آیین نامه IPSDC 2015 یا International Private Sewage Disposal Code را دانلود خواهید نمود. این آیین نامه 93 صفحه ای، آیین نامه بین المللی دفع فاضلاب خانگی (و نه صنعتی و بیمارستانی) است و در سال 2015 منتشر شده است.ضوابط دفع فاضلاب خانگی و نصب اتصال آن به سیستم شبکه دفع فاضلاب شهری، خطرات احتمالی نشات گرفته از خطر سیل زدگی، ارزیابی سایت، نوع خاک (برای راه آب یا چاه جذبی)، مسیر هدایت آب، آزمایشات مربوط به خاک شناسی، مصالح استاندارد مورد استفاده برای هدایت فاضلاب خانگی، تشریح انواع سیستم فاضلاب جذبی و تحت فشار (اگو) و سیستم تانک (سپتیک تانک ها) ، سیستم انباشته ای، گودال يا مخزن فاضلاب و تجزیه مواد از هم و موارد لازمه برای نظارت.


+ دریافت فایل پی دی اف آیین نامه...

اخبار

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - آیین نامه بین المللی دفع فاضلاب خانگی