آیین نامه بین‌المللی استخرها، سونا و جکوزی

آیین نامه بین‌المللی استخرها، سونا و جکوزی

آیین نامه بین‌المللی استخرها، سونا و جکوزی

(ISPSC 2015) International Swimming Pool Code Commentary

آیین نامه بین المللی استخرها، سونا و جکوزی (ISPSC 2015) International Swimming Pool Code Commentary در105صفحه ارائه شده است. آیین نامه ای که در چند سال اخیر به جمع خانواده آیین نامه های ICC پیوسته است. این آیین نامه در رابطه با استخر ها و سونا و جکوزی های خانگی و عمومی، سیستم های تصویه آب، سیستم های گردش آب، روشنایی داخل استخرها، محوطه کاری دور تا دور آن، عایق بندی استخر ها، استخر های موقت و دائم در داخل و بیرون زمین و... صحبت کرده است.

+ دریافت فایل پی دی اف آئین نامه

 

محصول

دستنامه مهندسی زلزله 20: الزامات دیوار پرکننده‌ی آجری در آیین نامه‌ی 2800
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
زلزله
فدک ایساتیس
کمک آموزشی
قیمت: 38,000 تومان
38,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
معماری
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
فیلم آموزشی طراحی و اجرای  استخر و جکوزی
قیمت: 270,000 تومان
270,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
معماری
مهندسی حرفه ای
سازه
کمک آموزشی
 جزوه طراحی و اجرای تاسیسات استخر، جکوزی و سونا
فروشگاه
قیمت: 200,000 تومان
200,000 تومان
کاتالوگ: 
عمران
معماری
مهندسی حرفه ای
آموزش نرم افزار
کمک آموزشی

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - آیین نامه بین‌المللی استخرها، سونا و جکوزی