مدول انعطاف پذیری، modulus_of_resilience

مدول انعطاف پذیری، modulus_of_resilience

مدول انعطاف پذیری، modulus_of_resilience

انعطاف‌پذیری عبارتند از کل انرژی کرنشی الاستیکی است که می‌تواند در حجم معینی از فلز ذخیره شود و بعد از باربرداری آزاد شود.

همچنین، محدوده زیر منحنی نیرو-تغییر مکان، در محدوده الاستیک نیز به عنوان انعطاف‌پذیری عضو سازه‌ای در نظر گرفته می‌شود. مدول جهندگی به صورت انرژی کرنشی الاستیک در واحد حجم تعریف شده و آن را تحت منحنی تنش-کرنش در حد الاستیک محاسبه می‌کنند.

به مقاومت در برابر اثر نیروی خارجی، "کارعکس‌العمل" گویند که توسط نیروی تولید شده در داخل به دلیل تغییر شکل داخلی ایجاد می‌شود. این کار به عنوان کار داخلی یا انرژی کرنشی از سیستم، می‌باشد که توسط U تعریف می‌شود. میزان انرژی کرنشی عددی معادل با کار خارجی انجام شده در اعضا می‌باشد. 

انرژی کرنشی است که تا قبل از تنش تسلیم در عضو ذخیره شده است را  انرژی کرنش الاستیک گویند؛ حداکثر انرژی کرنشی زمانی خواهد بود که عضو سازه‌ای تحت بار وارده به حد الاستیک رسیده باشد و انعطاف پذیری در واحد حجم به عنوان مدول انعطاف‌پذیری شناخته می‌شود.

محصول

مقاومت مصالح (ویرایش جدید)
قیمت: 398,000 تومان
398,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
کارشناسی ارشد
سری عمران
کمک آموزشی
مقاومت مصالح کاربردی
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 20,000 تومان
20,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
معماری
سازه
دانشگاه تهران
دانشگاهی (رفرنس)

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - مدول انعطاف پذیری، modulus_of_resilience