ونگ شو، Wang Shu

ونگ شو، Wang Shu

ونگ شو، Wang Shu

ونگ شو اولین معمار ساکن چین که پریتزکر را از ان خود کرده است، معماری که کسب جایزه توسط او افتخاری بزرگ برای مقامات چین یا روح زمانه غالب بر قالب معماری رسمی این کشور به حساب نیامد. اثار متقدم ونگ شو را غالبا پروژه‌های مسکونی و تجاری تشکیل می‌دادند که تحت شمول جریان غالب معماری چین صورت‌بندی می‌شدند و نشان از درکی کاملا معمولی و خنثی از معماری داشتند، اما اثار متاخرتر وی حامل پیامی عمیقا انتقادی نسبت به طبیعت و سرعت شهرسازی معاصر چین دارند.
جایزه‌ی معماری پریتزکر برترین جایزه‌ی معماری در جهان بشمار می‌آید و هر سال به یک معمار زنده اعطا می‌شود. این جایزه در سال ۱۹۷۹ توسط جی.آ پریتزکر و همسرش سیدنی بنیان‌گذاری شد و همچنان توسط خانواده‌ی پریتزکر مدیریت می‌شود. جی.آ و سیدنی بر این باور بودند که یک جایزه‌ی ارزشمند نه تنها می‌تواند در تشویق و تحریک آگاهی عمومی بیشتر از ساختمان‌ها و معماری آنها نقش بازی کند بلکه می‌تواند الهام‌بخش خلاقیت بیشتر در عرصه ی معماری نیز باشد. این جایزه که مرکز بین‌المللی آش در شیکاگو قرار دارد نام خود را از خانواده‌ی پریتزکر گرفته استجایزه معماری پریتزکر را نوبل دنیای معماری می‌دانند، بسیاری از شاخصه‌ها و بارزه‌های اهدای جایزه معماری پریتزکر نیز برگرفته از جایزه نوبل است.

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - ونگ شو، Wang Shu