برنامه شبیه ساز آنالیز کیفیت آب، WASP

برنامه شبیه ساز آنالیز کیفیت آب، WASP

برنامه شبیه ساز آنالیز کیفیت آب، WASP

 این مدل به کاربران کمک می‌کند تا پاسخ کیفیت آب به پدیده‌های طبیعی و آلودگی‌های صنعتی را برای تصمیم‌گیری‌های مختلف مدیریت آلودگی، تفسیر و پیش‌بینی کنند. 

WASP6 برنامه‌ای برای مدل‌سازی دینامیکی سیستم آبزی است که شامل هم آب و هم لایه‌های زیر دریا است. WASP به کاربر این امکان را می‌دهد که سیستم‌های یک بعدی، دو بعدی و سه بعدی  انواع مختلف آلاینده را بررسی کند. متغیرهای حالت برای ماژول‌های داده شده در جدول زیر آمده‌اند. فرایندهای فرارفت متغیر با زمان، پراکندگی، بارگذاری جرمی نقطه‌ای و پراکنده و تبادل مرزی در مدل ارائه شده‌اند. WASP همچنین می‌تواند با مدل‌های انتقال رسوب و انتقال هیدرودینامیکی که می‌توانند جریان، سرعت‌های عمیق، دما، شوری و جریان‌های رسوب را فراهم کنند، ارتباط برقرار کند.

پیرآبی (سرشارسازی و غنی‌سازی آب توسط مواد مغذی که رشد فیتوپلانکتون‌ها و گیاهان را تقویت می‌کند و می‌تواند منجر به کاهش کیفیت آب‌ها و اکوسیستم‌ها شود.)

پیش‌پردازش WASP:

پیش‌پردازش داده‌ها به توسعه سریع داده‌های ورودی کمک می‌کند. توانایی آوردن داده داخل مدل به سادگی برداشتن و چسباندن پایگاه داده است. پیش‌پردازش، شرح مفصلی از تمام پارامترهای مدل و ثابت‌های جنبشی ارائه می‌دهد. اتصال WASP با مدل‌های هیدرودینامیکی به سادگی اشاره به فایل پیوند هیدرودینامیکی است.

  • سری‌های زمانی ورودی از WRDB، صفحات اسلاید، فایل‌های متنی
  • رابط مدل هیدرودینامیکی ورودی به صورت اتوماتیک
  • قابلیت چندجلسه‌ای
  • تشخیص زمان اجرا
پس‌پردازش:
 پس‌پردازش (MOVEM) یک روش کارآمد برای بررسی پیش‌بینی‌های مدل و مقایسه آنها با داده‌های میدانی برای کالیبراسیون است. MOVEM توانایی نمایش نتایج از همه مدل‌های WASP را دارد. MOVEM به مدل‌ساز امکان نمایش نتایج در دو فرمت گرافیکی را می‌دهد:
۱. Spatial Grid: بازنویسی دو بعدی شبکه مدل در پنجره‌ای که در آن شبکه مدل بر اساس غلظت پیش‌بینی‌شده رنگ شده است.
۲. نمودار x برحسب y: یک نمودار خطی x/y از نتایج مشاهده و یا پیش‌بینی‌شده در یک پنجره. هیچ محدودیتی در تعداد نمودارهای x/y، شبکه‌های فضایی یا حتی فایل‌های نتیجه مدل وجود ندارد به طوری‌که کاربر می‌تواند در یک جلسه از آن استفاده کند. پنجره‌های جداگانه برای هر شبکه فضایی یا هر نمودار x/y ایجاد شده توسط کاربر، تولید شده است.

تهیه‌کننده و مترجم: محبوبه پوریوسفی

منبع: EPA

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - برنامه شبیه ساز آنالیز کیفیت آب، WASP