سنجش از دور، Remote sensing

سنجش از دور، Remote sensing

سنجش از دور، Remote sensing

بطورکلی از زمان‌های گذشته تا کنون روش‌های مختلفی برای جمع‌آوری داده‌های مکانی وجود دارد که از آن جمله می‌توان به مشاهدات نجومی، فتوگرامتری، نقشه برداری و سنجش از دور اشاره نمود.

فناوری سنجش از دور از زمره روش‌های جمع آوری داده محسوب می‌گردد که در آن کمترین میزان تماس مستقیم با اشیاء و عوارض مورد اندازه‌گیری را داشته و برخلاف سایر روش ها که عوامل انسانی در گردآوری و تفسیر داده‌های زمینی نقش دارند، در روش سنجش از دور این وظیفه بر عهده سنجنده‌ها خواهد بود.

سنجش از دور شامل اندازه‌گیری و ثبت انرژی بازتابی از سطح زمین و جو پیرامون آن از یک نقطه مناسب بالاتر از سطح زمین است. پرتوهای بازتابی که از نوع امواج الکترومغناطیس هستند، می‌توانند دارای منابع گوناگونی همانند پرتوهای خورشیدی، پرتوهای حرارتی اجسام یا حتی پرتوهای مصنوعی باشند.

سنجش از دور، دانش بسیار گسترده‌ای است، که از جهات مختلف توسط صاحبنظران زیادی از جمله Campbell، Lillesand و Kiffer و Sabins به معرفی آن پرداخته شده‌است.

Campbell با سعی در بیان کلی از سنجش از دور، این مقوله را چنین تعریف می‌کند:

سنجش از دور عبارت است از بدست آوردن اطلاعات از سطح زمین و سطح دریاها با استفاده از تصاویر اخذ شده از فراز آنها، با استفاده از بخش‌هایی از طیف الکترومغناطیس که از سطح زمین تابیده یا بازتابیده شده‌اند. همانطور که در بالا نیز شرح داده شد، سنجش از دور از انرژی الکترومغناطیسی بهره می‌گیرد. قوی‌ترین منبع تولیدکنندة این انرژی، خورشید است که انرژی الکترومغناطیس را در تمام طول موج‌ها، تابش می‌کند.

در کنار خورشید، به عنوان منبع طبیعی تولید انرژی الکترومغناطیس، که در سنجش از دور غیر فعال کاربرد دارد، انرژی الکترومغناطیس می‌تواند بصورت مصنوعی نیز تولید شود که آن را اصطلاحاً سنجش از دور فعال می‌نامند. وقتی انرژی الکترومغناطیس به زمین می‌رسد، قسمتی از آن بازتابیده و قسمت دیگری جذب می‌شود. انرژی جذب شده معمولاً پس از مدتی بصورت انرژی حرارتی تابش می‌گردد، این تابش عمدتاً در طیف فروسرخ رخ می‌دهد.

سهم بازتاب شده و سهم جذب شده انرژی الکترومغناطیس، برای مواد گوناگون متفاوت است. با اندازه‌گیری مقدار انرژی الکترومغناطیس بازتابی و یا تابش شده و مقایسه آن با منحنی‌های بازتاب طیفی موادی معین، می‌توان اطلاعاتی را از سطح خشکی‌ها و سطح دریاها بدست آورد.

پرتوهای بازتابیده شده از اجسام روی سطخ زمین، توسط سنجنده‌ها به صورت قابل نمایش و قابل پردازش، ثبت و ذخیره می‌شوند. ( مرجع )

کاربردهای سنجش از دور ( مرجع )

سنجش از دور کاربردهای نظامی و غیر نظامی دارد که ما به کاربردهای غیرنظامی آن می‌پردازیم.

کاربردهای غیرنظامی سنجش از دور

  • هواشناسی و نظارت بر محیط زیست
  • کاربردهای کشاورزی 
  • کاربردهای مناطق جنگلی
  • کاربردهای زمین شناسی
  • کاربردهای منابع آب
  • نقشه‌برداری، برنامه‌ریزی و طراحی شهری

اخبار

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - سنجش از دور، Remote sensing