هیدرودینامیک، Hydrodynamics

هیدرودینامیک، Hydrodynamics

هیدرودینامیک، Hydrodynamics

جابجایی ذرات سیال که موجب حرکت کلی سیال گردد را جریان یافتن سیال می‌نامند. بخشی خاصی از مکانیک سیالات به نام دینامیک سیالات، به دو زیر بخش هیدرودینامیک (بررسی حرکات مایعات) و آئرودینامیک (بررسی حرکت گازها) تقسیم می‌شود.

مطالعه و مدل کردن حرکت سیالات به خصوص آب را هیدرودینامیک گویند.

قبل از اینکه سیستم‌های کامپیوتری به طور وسیع در مدلسازی به کار روند از مدل‌های فیزیکی استفاده می‌شد. امروزه، مدلسازی‌های هیدرودینامیکی توسط مدل‌های عددی محاسباتی انجام می‌شود.

از دینامیک سیالات محاسباتی یا سی‌اِف‌دی (CFDیکی از شاخه‌های مکانیک سیالات، برای تجزیه و تحلیل مسائل مشتمل بر شاره‌های سیالاتی استفاده می‌شود

دو قانون بسیار مهم حاکم بر حرکت سیالات، معادله برنولی و معادله ناویه استوکز نام دارند.

یکی از مسائل بسیار مهم در مدلسازی جریان نوع جریان می‌باشد که در زیل به انواع جریان و ویژگی‌های آن پرداخته می‌شود:

انواع جریان‌ها

جریان می‌توان پایا یا ناپایا باشد به طوری اگر یک سرعت سنج در یک بخشی از طول مسیر قرار داده شود سرعت ذراتی که از آن رد می‌شوند همیشه یکسان باشد جریان پایاست(اهمیتی ندارد که ذرات در مکان دیگری سرعت متفاوتی داشته‌باشند) وگرنه جریان ناپایاست.بنا بر تعریف دیگر در جریان پایا سرعت ذرات در یک مختصات به زمان بستگی ندارد

جریان می‌تواند آرام یا آشفته باشد که این نوع حرکت مثالی از دینامیک آشوبناک است.

جریان می‌تواند اصطکاکی یا غیر اصطکاکی باشد به طوری مایعات گرانرو جریانی وشکسان و مایعات با گرانروی پائین، گازها تقریبا ناوشکسان هستند و ابرشاره‌ها کاملا ناوشکسان رفتار می‌کنند.

جریان یک سیال می‌تواند تراکم‌پذیر یا تراکم‌ناپذیر باشد(اصولا سیالات تراکم‌پذیر بسیار متفاوت‌تر از سیالات تراکم‌ناپذیر رفتار می‌کنند به طور مثال افزایش فشار به علت ارتفاع برای سیالات تراکم‌پذیر تابع نمائی و همین مسئله برای سیالات تراکم‌ناپذیر تابعی خطی است.)

جریان در یک سیال می‌تواند چرخشی یا غیرچرخشی باشد به طوری اگر سرعت در ارتفاع‌های مختلف یک سیال یکسان باشد جریان غیرچرخشی و و اگر سرعت لایه‌ها بر حسب ارتفاع تغییر کند جریان چرخشی است.

نرم افزارهای پر کاربرد در مدلسازی عددی دینامیک سیالات

  • FlOW 3D
  • FLUENT
  • FLO ++
  • OPEN FOAM
  • ANSYS CFX
  • CFD ++

محصول

مکانیک سیالات (نسل جدید)
قیمت: 478,000 تومان
478,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
کارشناسی ارشد
سری عمران
کمک آموزشی
شبیه سازی مسایل هیدرولیکی در FLOW 3D
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 218,000 تومان
218,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه هیدرولیکی
نوآور
آموزش نرم افزار
کمک آموزشی
فیلم آموزش تحلیل هیدرودینامیک سد و مخزن با نرم افزار ANSYS
فروشگاه
temp
قیمت: 75,000 تومان
52,500 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
موسسه آموزشی 808

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - هیدرودینامیک، Hydrodynamics