طراحی هندسی راه، Geometric Design of Roads

طراحی هندسی راه، Geometric Design of Roads

طراحی هندسی راه، Geometric Design of Roads

در طراحی هندسی راه لازم است اجزا ویژه طرح، همچون تعداد خط‌های عبور، عرض خط عبور، نوع میانه و عرض آن، شیبراه‌های ورودی و خروجی، شعاع مورد نیاز قوس‌ها برای گردش وسیله نقلیه و تأمین مسافت مناسب دید توقف و سبقت، تعیین گردد.      طراحی هندسی راه شامل چندین گام است که عبارتند از:

در مرحله اول از طریق بررسی عوامل عمده از جمله تقویت راه و برآورد میزان کیفیت ترافیک، وضع زمین و اعتبار پیش بینی شده، سرعت و حداکثر شیب محاسبه می‌گردد.

بر اساس سرعت و شیب تعیین شده، حداقل مشخصات هندسی راه در سطح و ارتفاع برای محور راه تعیین می‌شود.

سپس، در هر قسمت از طول راه، با توجه به عکس‌های هوایی و نقشه‌ها، سعی می شود تا حد امکان مشخصات هندسی راه بالا برده شود و در نهایت نقشه مسطحه و پروفیل طولی تهیه می‌شود.

همچنین در جریان تکمیل مشخصات هندسی راه، عملیات مربوط به محل تقاطع هم سطح و یا چند سطح، راه‌های سرویس و عملیات نظیر آن انجام می‌گیرد و در نهایت تدابیر مربوط به راهنمائی و علایم در آن مشخص می‌شود.

به طور کلی، طراحی مشخصات هندسی راه باید طوری انجام گیرد که نیازمندی‌های راننده تامین شود و در راستای تامین جریان مناسب ترافیک و بیخطر، از هرگونه تغییر ناگهانی در مشخصات اجتناب شود و به عبارت  دیگر راننده نباید با وضعی مواجه شود که ناچار به تصمیم‌های ناگهانی شود.

برای تمامی راه‌ها مشخصات هندسی واحدی را می‌توان تعیین و اتخاذ نمود.            

در مجموع، طراحی هندسی راه شامل اجزا ذیل است؛

  • علائم افقی و عمودی در معابر
  • کنترل و مدیریت دسترسی‌ها
  • طراحی هندسی تقاطع‌ها، میادین و تبادل‌ها
  • طراحی تسهیلات حمل و نقل در معابر شهری (خطوط ویژه، عابر پیاده، خط دوچرخه و …)
  • کاربرد نرم افزارهای کامپیوتری در طراحی هندسی

 + منبع: کتاب  طرح هندسی راه، مولف: دکت رحمید بهبهانی                                                                                                        

مشاوران این تخصص

#: 2
عکس‌های m.habibi
مهران حبیبی
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 6 سال 10 ماه
#: 1
عکس‌های amin_mesbah
امین مصباح
نقش‌ها: مشاور, همکاران
عضو به مدت: 6 سال 1 هفته

کاربران

اشتراک در RSS - طراحی هندسی راه، Geometric Design of Roads