تئوری پلاستیسیته جریان، Flow plasticity theory

تئوری پلاستیسیته جریان، Flow plasticity theory

تئوری پلاستیسیته جریان، Flow plasticity theory

پلاستیسیته جریان یک تئوری مکانیک جامدات است که برای توصیف رفتار پلاستیک مواد مورد استفاده قرار می‌گیرد. نظریه‌های پلاستیسیته جریان با فرض اینکه یک قانون جریان وجود دارد که می‌تواند برای تعیین مقدار تغییر شکل پلاستیک در مواد مورد استفاده قرار گیرد، طبقه‌بندی می‌شوند.

در تئوری پلاستیسیته جریان فرض بر آن است که کل کرنش (تغییر شکل نسبی) در جسم می‌تواند به صورت اضافه (افزاینده) به یک بخش الاستیک و یک بخش پلاستیک، تجزیه شود.

بخشی از کرنش الاستیک می‌تواند از مدل الاستیک خطی یا مدل ترکیبی هیپرآلاستیک محاسبه شود. با این حال، تعیین بخش پلاستیکی کرنش به یک قانون جریان و مدل سخت‌شونده نیاز دارد. 

منبع: Wikipedia

مترجم: محبوبه پوریوسفی

محصول

تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته
قیمت: 120,000 تومان
120,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
خاک و پی(ژئوتکنیک)
سیمای دانش
دانشگاهی (رفرنس)

مشاوران این تخصص

#: 1
عکس‌های navid69
نوید حسینی
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 6 سال 8 ماه

کاربران

اشتراک در RSS - تئوری پلاستیسیته جریان، Flow plasticity theory