دوره آموزشی آشنایی با سیستم اطفاء حریق آبی اسپرینکلرها

25 آبان 1398 - 11:35
دوره آموزشی آشنایی با سیستم اطفاء حریق آبی اسپرینکلرها

برگزار کننده: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 

تاریخ برگزاری: ۳ و ۴ آذر ۹۸

زمان برگزاری: ۸ تا ۱۶

محل برگزاری: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 

سرفصل ها:

 • مقدمه ای بر مبحث سون مقررات ملی ساختمان و ضوابط اسپرینکلر در مبحث
 • انواع سیستم های اسپرینکلر
 • تجهیزات و اجزای سیستم اسپرینکلر
 • طبقه بندی مکان ها با توجه به خظر
 • جانمایی و فاصله بین اسپرینکلر
 • فاصله اسپرینکلرها از موانع
 • ترکیب و پیکربندی شبکه لوله کشی
 • مفاهیم هیدرولیک
 • تئوری محاسبات هیدرولیکی و حل مسئله نمونه
 • اصول طراحی سیستم های لوله ایستاده وشیلنگی آتشنشانی
 • الزامات سیستم های لوله ایستاده آتشنشانی
 • انواع سیستم آویز و مقید کردن شبکه لوله کشی
 • سخت افزار و اجزای سیستم
 • آزمون های پذیرش سیستم
 • الزامات مربوط به نصب سیستم های لوله ایستاده آتش نشانی

منبع

 

 • برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .