دوره آموزشی مناقصه از شروع تا قرارداد

25 مهر 1398 - 12:11
دوره آموزشی مناقصه از شروع تا قرارداد

برگزار کننده: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

تاریخ برگزاری: ۱۲ آبان ۹۸

زمان برگزاری: ۸ تا ۱۶

محل برگزاری: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

منبع

  • برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .
  • در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...