نهمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت شهری

12 مهر 1399 - 18:02
نهمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت شهری

برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد و شورای اسلامی و شهرداری مشهد

تاریخ برگزاری: ۲۸ و ۲۹ آبان ۹۹

 محل برگزاری: مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد

محورها:

  • شهرهاي آينده و تغييرات اقليمي
  • توسعه پايدار اجتماعي و شهرهاي آينده
  •  توسعه پايدار اقتصادي و شهرهاي آينده
  • توسعه پايدار زيست‌محيطي و شهرهاي آينده
  •  توسعه پايدار نهادي ـ مديريتي شهرها
  • توسعه پايدار کالبدي- فضايي و شهرهاي آينده

سایت رویداد

  • برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .
  • در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...