هجدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن در ایران

30 شهريور 1397 - 15:30
هجدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن در ایران

برگزار کننده: وزارت راه و شهر سازی معاونت مسکن و ساختمان 

تاریخ برکزاری: 7 تا 8 مهر 97

محل برگزاری: تهران

محورها: 

  • برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار
  • توسعه سکونتگاههای شهری؛ شهر جدید، شهرک سازی و توسعه شهرهای کنونی
  • سیاستهای توسعه و تامین مسکن روستایی
  • روشهای نوین تامین مالی در بخش مسکن و ساختمان
  • شهرهای زیست پذیر

تلفن: 88203845

سایت رویداد

  • برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .
  • در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...