یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

1 شهريور 1397 - 07:55
یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

برگزار کننده: دانشگاه شهید چمران اهواز

تاریخ برگزاری: 9 تا 11 بهمن 97

محل برگزاری: اهواز

محورها:

مرفولوژی، رسوب و فرسایش رودخانه­ ها

 1. نقش پایداری سواحل در مرفولوژی رودخانه ­ها
 2. شبیه­ سازی در مهندسی رودخانه

مدلسازی در مهندسی رودخانه

 1. هیدرو انفورماتیک و نرم افزار های توانمند در مهندسی رودخانه
 2. کاربرد مدل های فیزیکی و آزمایشگاهی در مهندسی رودخانه
 3. مطالعات عددی در مهندسی رودخانه
 4. مطالعات فیزیکی، آزمایشگاهی، عددی، طراحی و اجرای سازه های آبی مرتبط با مهندسی رودخانه

سازه­ های هیدرولیکی در رودخانه­ ها

 1. روش ­های سازه ­ای ساماندهی، حفاظت و مهندسی رودخانه
 2. روش ­های کاربردی سازه ­ای در بهسازی رودخانه­ ها و تالاب ها
 3. سازه­ های تنظیم جریان در رودخانه­ ها

اثرات انتقال بین حوضه­ ای، خشکسالی و تغییر اقلیم بر تغییرات کمی و کیفی رودخانه­ ها

 1. تغییر اقلیم و خشکسالی و نحوه مدیریت و اثرات آن بر رودخانه ها
 2. اثرات خشکسالی و تغییر اقلیم در رژیم رودخانه­ ها و نقش آب مجازی در کاهش اثرات منفی
 3. کاهش اثرات منفی انتقال آب بین حوضه ای

هیدرولیک جریان و رسوب در رودخانه

 1. هیدرولیک رودخانه
 2. هیدرولیک رسوب و فرسایش

اثرات آلاینده ­ها، سازه ­ها و فعالیت ­های مهندسی بر زیست بوم رودخانه ­ها

 1. جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و فرهنگی در مهندسی رودخانه
 2. شناسایی، پایش و کنترل منابع آلاینده در رودخانه ها
 3. آلودگی، شاخص های زیستی و زیست پالایی رودخانه ها
 4. بررسی اثرات زیست محیطی سازه های رودخانه ای
 5. ارزیابی تأثیر مدیریت کیفیت رودخانه بر محیط زیست
 6. ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح­ های مهندسی رودخانه
 7. مدیریت کمی و کیفی رودخانه
 8. تاثیر آب برگشتی و مدیریت زه آب­ ها بر کمیت و کیفیت رودخانه
 9. پالایش و باز تخصیص آب برای مصارف کشاورزی و صنعت در حوزه­ های آبریز رودخانه

کاربرد GIS ،RS  و مهندسی ارزش در مهندسی رودخانه

 1. کاربرد تکنولوژی فضایی (RS & GIS) در حفاظت، مهندسی رودخانه، سواحل و کنترل سیلاب
 2. کاربرد سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی در مدیریت آب­ های پذیرنده

روش ­های نوین اندازه ­گیری و مانیتورینگ جریان و رسوب در رودخانه ­ها

 1. کاربرد فناوری های نوین در ارتقاء کمی و کیفی آب­ های پذیرنده
 2. ارزیابی روش­ های جدید پایش کمی و کیفی آب در رودخانه­ ها

اثرات اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، سیاسی و فرهنگی فعالیت­ های مهندسی رودخانه

 1. مهندسی ارزش، اقتصاد مهندسی و ارزشیابی ریسک در مدیریت رودخانه
 2. اقتصاد مهندسی در مدیریت رودخانه
 3. جنبه‌های حاکمیتی، مسائل حقوقی، قانونی و سیاسی در مهندسی رودخانه
 4. تعیین حد بستر و حریم قانونی سواحل رودخانه ها و جلوگیری از دخل و تصرف در بستر و حریم قانونی
 5. بررسی قوانین و آیین نامه های بهره برداری از رودخانه ها با توجه به مسایل حقوقی، سیاسی و اجتماعی
 6. بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی و حقوقی فعالیت­ های مهندسی رودخانه

مسائل هیدرولیکی، زیست محیطی و ساماندهی مصب رودخانه ­های جزر و مدی

 1. هیدرولیک جریان در رودخانه­ های جزر و مدی
 2. کنترل شوری و پارامترهای کیفی جریان در شرایط خشکسالی در رودخانه­ های جزر و مدی
 3. فرسایش، رسوب گذاری و ناوبری در رودخانه ­های جزر و مدی

مدیریت بحران در رودخانه ­ها

 1. تأثیر مدیریت رودخانه بر کشاورزی
 2. بررسی مهندسی رودخانه در ارتباط با مراحل مختلف بحران (پیش گیری، آمادگی، مقابله، بازسازی و بازتوانی)

بهینه ­سازی و آنالیز ریسک در مهندسی رودخانه

 1. کاربرد آنالیز ریسک در مهندسی رودخانه
 2. ارزشیابی ریسک و مدیریت بحران در مهندسی رودخانه

تلفن دبیرخانه: ۰۶۱۳۳۳۳۱۰۶۶

سایت رویداد

 • برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .
 • در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

  تقویم آموزشی

  13 اسفند 1398
  جامعه مهندسان مشاور ایران
  13 اسفند 1398
  حضوری - آنلاین
  13 اسفند 1398
  انجمن مهندسان عمران
  19 اسفند 1398
  دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها
  27 فروردين 1399
  موسسه آموزش عالی وحدت
  1 ارديبهشت 1399
  انجمن ژئوتکنیک ایران
  3 ارديبهشت 1399
  دبیرخانه دائمی کنفرانس
  15 ارديبهشت 1399
  موسسه 808
  15 ارديبهشت 1399
  انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
  31 ارديبهشت 1399
  دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها
  11 خرداد 1399
  موسسه آموزش عالی میزان
  20 خرداد 1399
  انجمن بتن ایران
  18 آبان 1399
  کمیته ملی سدهای بزرگ ایران

  موسسه 808 نماینده موسسات جهانی در ایران