بی توجهی به موقعیت منطقه،زمان و تغییرات اقلیمی ، معضلی برای مهندسین عمران به وجود می آورد-اختصاصی 808

30 تير 1394 - 13:26
بی توجهی به موقعیت منطقه،زمان و تغییرات اقلیمی ، معضلی برای مهندسین عمران به وجود می آورد-اختصاصی 808

بر اساس یک نشریه جدید از کمیته ASCE در انطباق با تغییرات اقلیمی ، تاثیر تغییرات آب و هوا بر روی پروژه های مهندسی بلند مدت مطرح می باشدکه طبق این نشریه این مسئله برای مهندسین عمران دشوار و داشتن یک آینده متعادل در این زمینه برای زیر ساخت های مهندسی الزامی می باشد.
در رابطه با موضوع زیر ساخت های مهندسی و تغییرات اقلیمی فایلی به صورت رایگان برای اعضا قابل دسترس می باشد، به طوری که نویسندگان بحثی پر محتوا در مورد اهمیت بالقوه تغییرات اقلیمی در عملکرد مهندسی را ارائه می دهند.
اگر چه ملاک های قابل توجه نشان می دهد که آب و هوا در حال تغییر می باشد با این حال تردید های قابل توجهی نیز در مورد موقعیت منطقه، زمان مورد نظر و بزرگی این تغییرات در طول مدت این زیر ساخت های مهندسی وجود دارد. این مسئله برای اطمینان بیشتر باید نظارت شود به طوریکه عملکرد مهندسین عمران و تغییرات آب و هوا باید وفق داده شود.
تد وینسون ، phD،P.E،M.ASCE و رئیس CACC گفت:این شکاف بین علم آب و هوا و عملکرد های مهندسی به طریقی باید اتصال داده شود. این گزارش نشان می دهد نیاز های فنی و چالش هایی که در مهندسی عمران وجود دارد به وسیله وفق دادن با آب و هوا پیشرفت داشته است و این معیار های تصمیم گیری و راه حل های احتمالی بالقوه را برای تاثیر گذاری ارائه می دهد.
بنابراین نیازها ،روش ها وتغییرات در عملکرد حاضر دراین فایل نه تنها برای مهندسین عمران بلکه برای دیگر رشته های مهندسی نیز مفید می باشد.
برای اعضا از طریق ASCE Library این فایل قابل دانلود می باشد.این فایل با موضوع زیر ساخت های مهندسی و تغییرات اقلیمی، شامل مروری بر علم آب و هوا برای عملکرد های مهندسی و نحوه پیوستگی آن با علم آب و هوا می باشد ; بخش های مهندسی عمران امکان دارد توسط آب و هوا تحت تاثیر قرار گرفته شودوتوجه به این مسئله برای تحقیقات، توسعه و اثبات پروژه های مهم مورد اهمیت می باشد.کتاب با یک خلاصه ،نتیجه گیری و قسمت پیشنهادات به پایان می رسد. این سه ضمیمه روش های متفاوت مهندسی را برای ارزیابی و آماده سازی در مقابل تغییرات آب و هوا نشان می دهد.
براساس گفته وینسون "شاغلین،محققین،مربیان و دانشجویان مهندسی عمران همچنین دولت رسمی و مشاغل پیوسته با توجه به این بحث و سنجش بین افزایش هزینه های سیستم های قابل اعتماد قیمت های موجود و همینطور وجود نتیجه هایی از شکست نسل آینده مجذوب این بحث خواهند شد.

ترجمه شده توسط تیم خبری 808

منبع:+

  • برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .
  • در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...