پنجمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران

23 مرداد 1396 - 11:14
 پنجمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران

برگزار کننده: انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
تاریخ برگزاری: 20 شهریور 96
 محورها:

 •     جغرافیا و برنامه ریزی
 •     جغرافیا ومدیریت جامع شهری
 •     جغرافیا و محیط زیست
 •     جغرافیا و فناوریهای نوین
 •     جغرافیا واستراتژی های توسعه ملی
 •     جغرافیا ی پزشکی
 •     جغرافیا ی سیاسی
 •     سنجش از دور
 •     طبیعت گردی(اکوتوریسم)
 •     ژئومورفولوژی
 •     آب و هوا شناسی(اقلیم شناسی)
 •     برنامه ریزی و آمایش سرزمین
 •     برنامه ریزی شهری
 •     برنامه ریزی منطقه ای
 •     برنامه ریزی روستایی
 •     برنامه ریزی گردشگری
 •     توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی
 •     سایر مباحث مرتبط با جغرافیا و برنامه ریزی
 •     معماری و شهرسازی
 •     مهندسی معماری
 •     معماری منظر
 •     مدیریت پروژه و ساخت
 •     معماری و مصرف انرژی
 •     معماری و مهندسی عمران
 •     معماری و هویت شهری
 •     معماری وتکنولوژی
 •     مرمت ابنیه سنتی
 •     معماری پایدار و ساختمانهای هوشمند
 •     مطالعات معماری ایران
 •     معماری اسلامی
 •     شهرسازی
 •     طراحی شهری
 •     برنامه ریزی شهری و منطقه ای
 •     شهرسازی اسلامی
 •     مزایا و معایب توسعه شهری
 •     حقوق شهری و شهروندی
 •     مشارکت مردمی در امور شهری
 •     استانداردسازی ،الگوها و شاخص های توسعه شهری پایدار
 •     روانشناسی شهری
 •     زیرساخت ها و خدمات شهری
 •     بهسازی و نوسازی شهری
 •     گردشگری شهری
 •     آمایش سرزمین و توسعه شهری
 •     مدل سازی و توسعه شهری
 •     سنجش از دور و توسعه شهری
 •     شهر و امنیت شهری
 •     عدالت شهری
 •     مدیریت بحران و ریسک در توسعه شهری
 •     حکمروایی شهری
 •     حمل و نقل شهری
 •     مدیریت شهری
 •     توسعه پایدار در علوم معماری و شهرسازی
 •     فناوری های نوین در زمینه شهرسازی وبهسازی
 •     سایر مباحث مرتبط با معماری و شهرسازی

تلفن دبیرخانه : 02177459523
سایت رویداد

 • برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .
 • در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

  هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

  صفحه اصلی دانشنامه

  تقویم آموزشی

  30 مهر 1398
  موسسه غیرتجاری فرهنگی هنری نشر فن آریا
  20 آبان 1398
  پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
  28 آبان 1398
  دانشگاه شهید بهشتی
  28 آبان 1398
  دانشگاه صنعتی مالک اشتر
  19 آذر 1398
  دانشگاه میعاد با همکاری دانشگاه شیراز
  26 آذر 1398
  دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها
  2 دى 1398
  سازمان بسیج مهندسی صنعتی استان گیلان
  30 دى 1398
  دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها
  5 اسفند 1398
  مرکز مطالعات و تحقیقات علوم و فنون بنیادین در جامعه
  18 آبان 1399
  کمیته ملی سدهای بزرگ ایران

  موسسه 808 نماینده موسسات جهانی در ایران

  پکیج استثنایی 808