انتشار کتاب «راهبردهای معماری پایدار»

24 شهريور 1395 - 11:16
انتشار کتاب «راهبردهای معماری پایدار»

انتشار کتاب «راهبردهای معماری پایدار»
 
نویسنده: پائولا ساسی
مترجمان: آزیتا ایزدی و امیر حسین هاشمی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تاریخ چاپ: ۱۳۹۵
تعداد صفحه: ۳۷۶
قیمت: ۴۰۰/۰۰۰ ریال
 
کسانی که در سالهای اخیر با طراحی ساختمان و حفظ و نگهداری آن سروکار دارند به نحوی با واژه «پایداری» مواجه شدهاند. برای بسیاری این واژه مبهم باقی مانده است. گرچه تعاریفی برای آن وجود دارد اما هیچیک اطلاع چندانی از چگونگی به کارگیری اصول پایداری در عمل ارائه نمی دهند. از این گذشته، این تعاریف کمی با هم تفاوت دارند، و در هر اقدامی برای تحقق توسعه پایدار، درک معنای پایداری امری ضروری است.
 
این کتاب روش های متفاوت بسیاری را معرفی میکند که طراحان و سازندگان ساختمانها با استفاده از آنها توانسته اند به درجه ای از پایداری دست یابند. مطالعات موردی کتاب بر مسائل گوناگونی در طیف وسیعی از طراحی پایدار متمرکزند. شاید نقطه اشتراک همه این رویکردهای گوناگون، آرزوی دستیابی به ساختمان های بهتر برای محیط زیست، کاربران و اجتماع است.
هدف این کتاب ارائه اطلاعات نظری و عملی در مورد طراحی پایدار است، به نحوی که خواننده به رویکردی شخصی در این زمینه دست یابد و بتواند با توجه به طراحی معماری پایدار تصمیمات آگاهانه تری بگیرد. مطالعات موردی نشان می دهند که اصول طراحی پایدار چگونه اجرا شده اند، به چه شیوه ای کمک عملی ارائه می کنند و به کسانی که خواهان انعکاس راهبُردهای خاص طراحی هستند اعتماد به نفس می دهند.
 
این کتاب نشان میدهد که طراحی پایدار شدنی است و تاکنون هم کارهای زیادی انجام شده است. با اینکه در هزاران بنا اصول پایداری به نوعی رعایت شده و تعداد بیشتری هم در حال اجرا است، طراحان این بناها هنوز در حال دست و پنجه نرم کردن با مسائلی همچون عدم آگاهی مشتریان، مقامات و عموم مردم؛ هزینه های بالقوه بیشتر و مشکلات رعایت مقررات و استانداردها هستند. چالش آینده توجه به پایداری با نگاهی کل نگر است.
 
این کتاب در شش بخش اصلی مرتبط با طراحی پایدار، چنین رویکردهای جامعی را ترویج میکند. فصل اول مسائل کلان کاربری و بوم شناسی محل ساختمان و محیط آن را معرفی میکند و به تأثیر معماری بر محیط بی واسطه مادی و اجتماعی و همچنین ارتباط آن با زمینه وسیع تر شهری، روستایی و جهانی می پردازد. فصل دوم ضمن بررسی الزامات اجتماعی معماری، به این مسئله می پردازد که ساختمانها چگونه میتوانند با ایجاد اجتماع هایی کارآمد و ماندنی، کیفیت زندگی مردم را ارتقا دهند. فصل سوم رفاه مادی و معنوی انسان و مسائلی همچون آسایش، آلودگی هوای داخلی و دیگر موضوعات مرتبط با سلامتی و بهداشت را در ساختمان مطرح میکند. فصول چهار، پنج و شش درباره منابع مورد استفاده برای ساختن و اداره کردن ساختمانها، از جمله مصالح، انرژی و آب هستند.
پیوست ۱، نمونه های مورد مطالعه و ویژگی های طراحی پایداری آنها را نشان میدهد. پیوست ۲ شامل اطلاعات آب و هوایی ساختمانهای مورد مطالعه است.
 
• فهرست مطالب کتاب:
– محل و کاربری زمین
– اجتماع
– سلامت و رفاه
– مصالح
– انرژی
– آب

 

لینک اصلی خبر

  • برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .
  • در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...