فراخوان ارسال مقالات کنفرانس دوسالانه جامعه و معماری

5 آبان 1395 - 10:48
فراخوان ارسال مقالات کنفرانس دوسالانه جامعه و معماری

فراخوان ارسال مقالات کنفرانس دوسالانه جامعه و معماری
 
کنفرانس دوسالانه جامعه و معماری یکی از رویدادهای معتبر پژوهشی معماری به شمار می رود که توسط دبیرخانه کنفرانس با همکاری دانشگاه ها و مراکز علمی کشور همچون دانشگاه علم و هنر و دانشگاه کاشان برگزار می گردد. پژوهشگران محترم می توانند به سایت رسمی کنفرانس مراجعه کرده و مقالات خود را طبق محورهای کنفرانس تا تاریخ تعیین شده ارسال نمایند.
 
محورهای کنفرنس:
محور ویژه:  پایداری اجتماعی در معماری و شهرسازی معاصر
 
• معماری معاصر:
نقد و تحلیل بناها و آثار معماری دوره معاصر
مبانی زیباشناسی در معماری و شهرسازی معاصر
مبانی فکری در معماری و شهرسازی  معاصر
ویژگی معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی
معماری و شهرسازی پایدار در ایران معاصر
معماری و شهرسازی معاصر – گرایش ها چالش ها
معماری معاصر کلان شهرها، بایدها و نبایدها
چالش های معماری معاصر در کلان شهرها
آسیب شناسی معماری معاصر ایران
تاثیر معماری غرب بر معماری معاصر ایران
پارادایم های معماری معاصر ایران
خانه، مسکن و الگوهای سنتی در ایران
سنت در معماری معاصر ایران
سیما و منظر شهری/ توسعه شهری معاصر
تاثیر شهرسازی جدید بر شهرسازی معاصر ایران
تاثیر شهرسازی مدرن غرب بر شهرسازی معاصر
مطالعات میان رشته ای معماری و شهرسازی
نقد، تحلیل و سبک شناسی آثار در دوره معاصر
معماری و هویت شهری
معماری پایدار
روش ها و فناوری های نو در در معماری
انرژی های نو در معماری
سبک شناسی معماری
معماری خیابانی
تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری
گرافیک شهری
مفهوم شناسی معماری و شهر سازی معاصر
معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند
معماری، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی
نمودهای معماری سنتی و اسلامی در معماری و شهرسازی منطقه
معماری منظر
زیبایی شناسی در معماری
معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند
معماری، اقلیم و چگونگی مصرف انرژی
مصالح و روشها و فناوریهای نو در معماری و ارتقاء بهره‌وری در معماری
روشهای  نو در طراحی معماری
معماری و خلاقیت
معماری و گردشگری
سازه های  نو در معماری
مباحث در حوزه اقتصاد و معماری معاصر
سیر اندیشه های معماری
معماری و فرهنگ
معماری و انرژی
معماری پایدار، مبانی و مفاهیم توسعه پایدار در معماری
معماری و تکنولوژی
معماری و گردشگری، جغرافیا و اکوسیستم ها
آرمان شهرها و معماری
تنظیم شرایط زمین
معماری و توسعه پایدار
و محور های آزاد مرتبط با معماری معاصر
 
• جامعه و معماری:
جامعه شناسی معماری
جامعه شناسی شهر
علوم انسانی و معماری
حقوق معماری
حقوق شهری
قوانین و مقررات معماری و شهرسازی
آموزش شهروندی
اخلاق شهروندی
شهروند الکترونیک
عدالت محیطی
معماری و سینما
شهر و سینما
ادبیات و معماری
گرافیک شهری
گرافیک محیطی
فرهنگ و معماری
جامعه اسلامی و معماری
تاریخ، فرهنگ، هویت و جهانی شدن
تحولات اجتماعی، جمعیت و سبک زندگی
مطالعات تطبیقی و میان رشته ای
هنجارها و ناهنجارهای رفتاری در شهر
روانشناسی محیطی در معماری و شهرسازی
نقش طراحی فضا در ایجاد تعاملات اجتماعی
نقش طراحی فضا در افزایش پویایی و مشارکت اجتماعی شهروندان
نقش و اثر متقابل فضا در توسعه اجتماعی
بررسی الگوهای اجتماعی فضا و جرم و نحوه توزیع مکانی و خاستگاه های فرهنگی آن
تأثرپذیری فرم های معماری از پدیده های فرهنگی ـ اجتماعی
نگرش های جامعه شناسانه در طراحی معماری
جامعه شناسی شهری، فرهنگ و روابط اجتماعی
و دیگر محور های مرتبط با جامعه و معماری
 
• روانشناسی و معماری:
دانش روانشناسی محیط
طراحی روانشناسانه
علوم رفتاری و مبانی نظری معماری
مدل‌های رویه علمی طراحی محیط
ماهیت محیط
نظریات روانشناسی محیطی
فرایندهای بنادین رفتار انسان
محیط مصنوع و رفتار انسان
الگوهای فعالیت و محیط ساخته شده
فضای فعالیت انسان سنجی و مهندسی عوامل انسانی
نقشه های شناختی و رفتار فضایی
حلوت، قلروپایی، فضای شخصی
نظریه ی همجواری
تعامل اجتماعی و محیط ساخته شده
نهادهای اجتماعی و محیط ساخته شده
ارزش های زیبا شناختی و محیط ساخته شده
نظریه ی زیبا شناسی
زیبایی شناسی فرمی و نمادین
ادراک محیطی
تاثیرات هیجانی محیط اطراف
فضای روانی محیط
قلمروگرایی در معماری
ازدحام
محیط‌های کاری و محیط‌های یادگیری
محیط های مسکونی
محیط طبیعی
مشکلات محیطی و راه حل های رفتاری
وندالیسم
تفاوت های فردی در ارتباط و عملکرد محیطی
نظریات مرتبط با حس مکان،تعلق به مکان و دلبستگی به مکان
و دیگر محور های مرتبط با روانشناسی و معماری
 
مهلت ارسال مقالات: ۵ آذرماه ۱۳۹۵
 
سایت کنفرانس:www.moaser2016.ir

لینک اصلی خبر

 • برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .
 • در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

  هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

  صفحه اصلی دانشنامه

  تقویم آموزشی

  28 مهر 1398
  جامعه مهندسان مشاور ایران
  30 مهر 1398
  موسسه غیرتجاری فرهنگی هنری نشر فن آریا
  12 آبان 1398
  مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
  20 آبان 1398
  پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
  21 آبان 1398
  مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
  28 آبان 1398
  دانشگاه شهید بهشتی
  28 آبان 1398
  دانشگاه صنعتی مالک اشتر
  28 آبان 1398
  مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
  5 آذر 1398
  مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
  19 آذر 1398
  مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
  19 آذر 1398
  دانشگاه میعاد با همکاری دانشگاه شیراز
  26 آذر 1398
  دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها
  2 دى 1398
  سازمان بسیج مهندسی صنعتی استان گیلان
  30 دى 1398
  دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها
  5 اسفند 1398
  مرکز مطالعات و تحقیقات علوم و فنون بنیادین در جامعه
  18 آبان 1399
  کمیته ملی سدهای بزرگ ایران

  موسسه 808 نماینده موسسات جهانی در ایران

  پکیج استثنایی 808