فراخوان ارسال مقالات کنفرانس دوسالانه جامعه و معماری

4 آبان 1395 - 18:22
فراخوان ارسال مقالات کنفرانس دوسالانه جامعه و معماری

فراخوان ارسال مقالات کنفرانس دوسالانه جامعه و معماری
 
کنفرانس دوسالانه جامعه و معماری یکی از رویدادهای معتبر پژوهشی معماری به شمار می رود که توسط دبیرخانه کنفرانس با همکاری دانشگاه ها و مراکز علمی کشور همچون دانشگاه علم و هنر و دانشگاه کاشان برگزار می گردد. پژوهشگران محترم می توانند به سایت رسمی کنفرانس مراجعه کرده و مقالات خود را طبق محورهای کنفرانس تا تاریخ تعیین شده ارسال نمایند.
 
محورهای کنفرنس:
محور ویژه:  پایداری اجتماعی در معماری و شهرسازی معاصر
 
• معماری معاصر:
نقد و تحلیل بناها و آثار معماری دوره معاصر
مبانی زیباشناسی در معماری و شهرسازی معاصر
مبانی فکری در معماری و شهرسازی  معاصر
ویژگی معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی
معماری و شهرسازی پایدار در ایران معاصر
معماری و شهرسازی معاصر – گرایش ها چالش ها
معماری معاصر کلان شهرها، بایدها و نبایدها
چالش های معماری معاصر در کلان شهرها
آسیب شناسی معماری معاصر ایران
تاثیر معماری غرب بر معماری معاصر ایران
پارادایم های معماری معاصر ایران
خانه، مسکن و الگوهای سنتی در ایران
سنت در معماری معاصر ایران
سیما و منظر شهری/ توسعه شهری معاصر
تاثیر شهرسازی جدید بر شهرسازی معاصر ایران
تاثیر شهرسازی مدرن غرب بر شهرسازی معاصر
مطالعات میان رشته ای معماری و شهرسازی
نقد، تحلیل و سبک شناسی آثار در دوره معاصر
معماری و هویت شهری
معماری پایدار
روش ها و فناوری های نو در در معماری
انرژی های نو در معماری
سبک شناسی معماری
معماری خیابانی
تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری
گرافیک شهری
مفهوم شناسی معماری و شهر سازی معاصر
معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند
معماری، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی
نمودهای معماری سنتی و اسلامی در معماری و شهرسازی منطقه
معماری منظر
زیبایی شناسی در معماری
معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند
معماری، اقلیم و چگونگی مصرف انرژی
مصالح و روشها و فناوریهای نو در معماری و ارتقاء بهره‌وری در معماری
روشهای  نو در طراحی معماری
معماری و خلاقیت
معماری و گردشگری
سازه های  نو در معماری
مباحث در حوزه اقتصاد و معماری معاصر
سیر اندیشه های معماری
معماری و فرهنگ
معماری و انرژی
معماری پایدار، مبانی و مفاهیم توسعه پایدار در معماری
معماری و تکنولوژی
معماری و گردشگری، جغرافیا و اکوسیستم ها
آرمان شهرها و معماری
تنظیم شرایط زمین
معماری و توسعه پایدار
و محور های آزاد مرتبط با معماری معاصر
 
• جامعه و معماری:
جامعه شناسی معماری
جامعه شناسی شهر
علوم انسانی و معماری
حقوق معماری
حقوق شهری
قوانین و مقررات معماری و شهرسازی
آموزش شهروندی
اخلاق شهروندی
شهروند الکترونیک
عدالت محیطی
معماری و سینما
شهر و سینما
ادبیات و معماری
گرافیک شهری
گرافیک محیطی
فرهنگ و معماری
جامعه اسلامی و معماری
تاریخ، فرهنگ، هویت و جهانی شدن
تحولات اجتماعی، جمعیت و سبک زندگی
مطالعات تطبیقی و میان رشته ای
هنجارها و ناهنجارهای رفتاری در شهر
روانشناسی محیطی در معماری و شهرسازی
نقش طراحی فضا در ایجاد تعاملات اجتماعی
نقش طراحی فضا در افزایش پویایی و مشارکت اجتماعی شهروندان
نقش و اثر متقابل فضا در توسعه اجتماعی
بررسی الگوهای اجتماعی فضا و جرم و نحوه توزیع مکانی و خاستگاه های فرهنگی آن
تأثرپذیری فرم های معماری از پدیده های فرهنگی ـ اجتماعی
نگرش های جامعه شناسانه در طراحی معماری
جامعه شناسی شهری، فرهنگ و روابط اجتماعی
و دیگر محور های مرتبط با جامعه و معماری
 
• روانشناسی و معماری:
دانش روانشناسی محیط
طراحی روانشناسانه
علوم رفتاری و مبانی نظری معماری
مدل‌های رویه علمی طراحی محیط
ماهیت محیط
نظریات روانشناسی محیطی
فرایندهای بنادین رفتار انسان
محیط مصنوع و رفتار انسان
الگوهای فعالیت و محیط ساخته شده
فضای فعالیت انسان سنجی و مهندسی عوامل انسانی
نقشه های شناختی و رفتار فضایی
حلوت، قلروپایی، فضای شخصی
نظریه ی همجواری
تعامل اجتماعی و محیط ساخته شده
نهادهای اجتماعی و محیط ساخته شده
ارزش های زیبا شناختی و محیط ساخته شده
نظریه ی زیبا شناسی
زیبایی شناسی فرمی و نمادین
ادراک محیطی
تاثیرات هیجانی محیط اطراف
فضای روانی محیط
قلمروگرایی در معماری
ازدحام
محیط‌های کاری و محیط‌های یادگیری
محیط های مسکونی
محیط طبیعی
مشکلات محیطی و راه حل های رفتاری
وندالیسم
تفاوت های فردی در ارتباط و عملکرد محیطی
نظریات مرتبط با حس مکان،تعلق به مکان و دلبستگی به مکان
و دیگر محور های مرتبط با روانشناسی و معماری
 
مهلت ارسال مقالات: ۵ آذرماه ۱۳۹۵

  • برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .
  • در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

    هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

    صفحه اصلی دانشنامه