فراخوان مسابقه طراحی معماری داخلی و محوطه ورودی مسجد دانشگاه تربیت مدرس

6 مهر 1395 - 13:28
فراخوان مسابقه طراحی معماری داخلی و محوطه ورودی مسجد دانشگاه تربیت مدرس

فراخوان مسابقه طراحی معماری داخلی و محوطه ورودی مسجد دانشگاه تربیت مدرس
برگزار کننده: انجمن علمی دانشجویی معمار و دفتر فنی و عمران دانشگاه تربیت مدرس
 
بیان و تشریح مساله:
انجمن علمی دانشجویی معمار با همراهی دفتر فنی و عمران دانشگاه تربیت مدرس در نظر دارد به منظور تکمیل و بهبود طراحی معماری داخلی فضاهای شبستان های موجود و همچنین محوطه ورودی مسجد متناسب با شان و منزلت دانشگاه تربیت مدرس، مسابقه ای با شرایط ذیل و با هدف انتخاب طرح های برتر جهت اجرا در آینده برگزار کند. بدین منظور از کلیه دانشجویان و اساتید معماری، طراحی و شهرسازی و سایر علاقمندان دعوت می‎شود جهت شرکت در مسابقه مراحل ثبت نام را طی نموده و طبق برنامه زمانی مندرج در ذیل، براساس خواسته های موردنیاز طرح آثار خود را ارسال نمایند.
 
هدف طرح:
با توجه به موارد مطرح شده هدف اصلی این پروژه که در قالب یک مسابقه طراحی خواهد شد عبارتند از:
– گسترش و ترویج فرهنگ اسلامی- ایرانی در کنار توجه به عملکردهای اصلی مسجد
– باز طراحی مولفه‎ها و معیارهای مسجد ایرانی همگام با آخرین فناوری‎های نوین در معماری مسجد
 
مخاطبان مسابقه:
شرکت در این مسابقه برای عموم آزاد است. این مسابقه به صورت آزاد، میان رشته ای، و در چارچوب های تخصصی مطرح می گردد و شرکت کنندگان می توانند هر ایده نو و یا پیشنهاد جدید و خلاقه ای که به ارتقاء عمومی و یا اعتلای موضعی زندگی در شهر تهران را ارائه دهند.
 
ضرورت طرح:
بررسی عملکردهای مناسبتی مسجد دانشگاه به عنوان یک پایگاه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نشان می‎دهد که این مسجد کاستی‎های در جهت برگزاری مراسم مناسبتی در طول یک سال اعم از محلی مناسب جهت اعتکاف دانشگاهیان، محلی مشخص برای برگزاری اعیاد اسلامی، مکانی مشخص جهت برگزاری عزاداری‎های مذهبی و همچنین برگزاری مراسمی چون ختم بدون ایجاد تداخل با دیگر عملکردهای روزانه مسجد دارد. این در حالی است فضاهای مناسب طراحی و تعبیه شده در ساختار کلی مسجد از جمله محوطه ورودی بسیار فراخ مسجد و فضای زیرزمین شبستان‎ها در طول یک سال عملا بدون استفاده هستند. در حالی که یک محوطه سازی مناسب و تعبیه امکانات لازم در محوطه مسجد می‎تواند بخش عمده‎ای از این مشکلات را برطرف سازد.
 
• عملکردهای روزانه:
 
فضای شبستان:
– فقدان تفکیک فضاهای ﻋﺒﺎدﯼ، فرهنگی، کتابخانه ای و فضاهای ﺟﺎﻧﺒﯽ آن
– فقدان ﻓﻀﺎهای مختلف عبادی مانند فرادا ﺧﻮاﻧﯽ
– فقدان فضاهای خلوت برای تفکر و استراحت
– تأمین دید و دسترسی برای بانوان به پیش نماز یا سخنران
– محل مناسب برای موذن
 
فضای صحن (حیاط):
طراحی دسترسی به نحوی که باعث تسهیل حرکت و کنترل جمعیت شود
 
فضاهای پشتیبان:
– منفک شدن سرویس بهداشتی و وضوخانه.
– کفش کن نامناسب برای مسجد
– عدم تناسب میان امکانات الحاقی مسجد و نیاز
 
کلیت مسجد:
رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻞ انسجام در دسترسی به به ﻓﻀﺎهای داخلی و ﻋﻤﻠﮑﺮدﯼ  اﺻﻠﯽ و ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺴﺠﺪ
 
• عملکردهای مناسبتی، آیینی:
 
فضای شبستان:
– فقدان محل نگهداری کودکان
– تامین دید و دسترسی برای بانوان به پیش نماز یا سخنران
– توجه به نورپردازی داخلی و بیرونی براساس ویژگی های آیینی
 
فضای صحن (حیاط):
– طراحی دسترسی به نحوی که باعث تسهیل حرکت و کنترل جمعیت شود
– فقدان امکانات فضایی مناسب برای استفاده از صحن مسجد برای مراسم آیینی
 
فضاهای پشتیبان:
– فقدان ظرفیت مناسب کقشداری و پیش ورودی
– زنده سازی فضای زیرزمین برای مراسم یادبود، سوگواری و کلاسهای آموزشی و مشاوره ای
 
• عملکرد نمادی-هویتی:
 
فضای شبستان:
وجود اغتشاشات عملکردی در شبستان مسجد به طوری که هویت مذهبی-فرهنگی در برخی از مواقع کمرنگ می شود.
 
فقدان تناسب میان مقیاس انسانی و عملکرد مذهبی
 
فضای صحن (حیاط):
توجه به نورپردازی بیرونی برای ایجاد نماد مذهبی در شرایط مختلف
 
کلیت مسجد:
– رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻞ وﺣﺪت ﻧﻈﺎم ﻓﻀﺎهای داخلی و ﻋﻤﻠﮑﺮدﯼ  اﺻﻠﯽ، ﺟﺎﻧﺒﯽ و اﻟﺤﺎﻗﯽ ﻣﺴﺠﺪ
– ساماندهی کالبدی مسجد
– توجه به نورپردازی داخلی و بیرونی
– توجه به الگوی ساختاری فضا، الگوی نور و الگوی رنگ
 
معیارهای تأثیر گذار در ارزیابی و انتخاب طرح ها:
– طرح بیانگر فضای معنوی مسجد و منطبق با فرهنگ ایرانی اسلامی باشد. به گونه‎ای که آثار در محیط، احساس معنویت و نشاط، تفکر و زیبایی و … را در مخاطب به وجود آورد.
– طراحی در جهت پاسخگویی به عملکردهای روزانه و مناسبتی مسجد
– در نظر گرفتن تکوین هویت معماری اسلامی و وحدت دینی در اجرای تزیینات و فضاسازی‎های داخلی مسجد
– توجه خاص به ارزش ها، سنت ها و زیبائی شناسی معماری ایرانی- اسلامی؛
– رعایت انسجام و هماهنگی طرح در ارتباط با کلّیت طرح پردیس مرکزی دانشگاه تربیت مدرس
– به کار گیری خلاقیت، ابداع و نوآور بودن طرح
– بهره گیری از آخرین دستاوردهای روز معماری در طراحی
– توجه به معیارهای زیبایی شناسی طرح شامل وحدت بصری، رنگ، فرم، مصالح به کار رفته در طراحی
– توجه خاص به ارزش ها، سنت ها و زیبائی شناسی معماری ایرانی- اسلامی؛
– درنظر گرفتن محدودیت‎های دانشگاه
 
نحوه ارسال طرح  ها:
– طرح‎ها در قطع A2 و به همراه CD  تحویل دبیرخانه مسابقه شود.
– پلان ها، مقاطع و نماهای مورد نیاز جهت معرفی پروژه با مقیاس مناسب
– سایت پلان مجموعه با مقیاس ۱:۵۰۰
– CD مجموعه حاوی تصاویر و تمامی نقشه‎های دو و سه بعدی
– تصاویر سه بعدی جهت معرفی طرح کلی پروژه از زوایای گوناگون
– گزارش توجیهی حاوی شکل گیری ایده‎ها و مبانی طرح
 
هیئت داوران: (به ترتیب حروف الفبا)
مهندس علی انصاری
دکتر مجتبی انصاری
دکتر محمدرضا بمانیان
دکتر محمدرضا پورجعفر
دکتر داراب دیبا
دکتر محمدجواد مهدوی‎نژاد
مهندس عبدالحمید نقره‎کار
 
جوایز مسابقه:
نفر اول: مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
نفر دوم: مبلغ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 نفر سوم: مبلغ ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 
تاریخ های مهم:
آخرین مهلت ارسال آثار: اول مهرماه تا ۳۰ مهرماه ۱۳۹۵
پایان داوری: ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵
مراسم اهدای جوایز و اعلام نتایج: همزمان با روز دانشجو؛ ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۵ 
 
دریافت مدارک مورد نیاز و اطلاعات تکمیلی مسابقه:
با توجه به مقررات دانشگاه تربیت مدرس، مدارک لازم از قبیل پلان ها، نماها، مقاطع و … تنها به شرکت کنندگانی که در مسابقه ثبت نام نمایند تحویل داده می شود.
 
ثبت نام در مسابقه:
ثبت نام در مسابقه از طریق آدرس ایمیل و شماره تلفن زیر امکان پذیر می باشد.
ایمیل: memartmu@modares.ac.ir
تلفن: ۰۹۱۲۸۱۰۲۹۴۹ آقای علم الهدی
 
دبیرخانه:
تهران، جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده هنر و معماری، طبقه همکف، آزمایشگاه فناوری‎های نوین در معماری، اتاق106

 

لینک اصلی خبر

سوالات مرتبط
عکس کاربر
2پاسخ
سطح بتن پیاده رو باید جاروکش باشد یا لیسه ای و چرا ؟
سطح بتن پیاده رو باید جاروکش باشد یا لیسه ای و چرا ؟
ورود به بخش پرسش و پاسخ
  • برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .
  • در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...