انتشار کتاب «شعور تاریخی معماری ایرانی»

29 شهريور 1395 - 11:34
انتشار کتاب «شعور تاریخی معماری ایرانی»

انتشار کتاب «شعور تاریخی معماری ایرانی»
نویسنده: دکتر سیّد موسی دیباج
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تاریخ چاپ: ۱۳۹۵
تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه
قیمت: ۱۸۰/۰۰۰ ریال
تعداد صفحه: ۲۹۰ صفحه
بخش هایی از مقدمه کتاب:
کتاب شعور تاریخی معماری ایرانی تألیف دکتر سیّدموسی دیباج تلاشی است برای طرح این بحث که: امروزه دیگر نمی توان سخن از معماری گفت و زیر نقش فلسفی آن را نادیده گرفت و معمار هنرمند و دانا، آن است که در کنار یک اهل فلسفه یا خود با شناخت فلسفی از عالم، طرحی نو را در می اندازد.
تاریخ معماری تنها تاریخی است که بخش های نظری آن تابع بخش های عملی است. از آن جا که بخش های نظری، یعنی کتب و طومارهای معماری ایرانی، بسیار نادر و کمیاب است، آثار موجود معماری بهترین و اولین و آخرین گزینه در مطالعه تاریخی بناها و ساختمان های ایرانی است.
دانش تاریخی معماری ایران صرفاً در پی شناخت حقیقت گذشته های معماری نیست، بلکه می خواهد حقیقت بر ملا شده در فضاهای ساخته شده و صورت های فضایی را بر ملا سازد.
تفاوت اساسی معماری و فلسفه معماری در این است که فلسفه معماری یک ساختمان، مفهومی و نظری برای ساختمان ها و بناها و اشیای معماری به وجود می آورد.
گرچه آثار بسیاری درباره تاریخ آثار معماری و آثار تاریخی معماری تدوین شده است، اما کوششی فراگیر برای اندیشه دوباره تغییر و تحول در مفاهیم معماری و ادراک و دریافت های معماری این سرزمین نشده است.
جوهر یک اثر معماری زمانی دریافت میشود که صیرورت اصول، مفاهیم، سازه ها و ساخته ها مورد مطالعه قرار گیرد. یک بنای معماری، که تاریخی نیز هست، همچون متنی باز به سوی آینده است، بنابراین، نمیتوان گفت متن معماری در یک اثر یکبار برای همیشه اتفاق می افتد. آری، ویژگی های مادی و فیزیکی یک اثر، ساختمان یا یک بنا با دست شستن معمار از کار پایان می گیرد، اما بسته به سرنوشت مفاهیمی که در ساختمان آن به کار گرفته شده است، آن اثر همچنان ناتمام میماند.
 
نکته مهم در مطالعه تاریخی معماری این است که (گذشته)، که اتفاق افتاده است، هم چنان حضور دارد و این خود معیار منحصر به فردی برای تاریخ معماری در قیاس با تاریخ دیگر بخش ها فراهم می کند. حضور ساخته های معماری که زمانی دراز از ساختمان آنها گذشته است، موجب می شود تا درک تاریخی در معماری از گسستگی های معمول در استنباط های گوناگون و حتی متفرقه برخاسته از مطالعات اسناد، مقالات و کتاب ها متمایز شود. این جا دیگر تاریخ آن چیزی نیست که تنها مورخان از گفته های دیگران می نویسند، بلکه تاریخ آن چیزی است که فضای ساخته شده در یک عمارت آن را عیان می کند. فضاهای ساخته شده اجازه نمی دهند هر داستانی را درباره آنها باور کنیم.
 
• فهرست مطالب کتاب:
فصل اول: شعور فضا و مکان در معماری ایرانی
فصل دوم: شعور فضایی و اندیشه تاریخی در معماری ایرانی
فصل سوم: اجزای درونی در شعور معماری ایرانی
فصل چهارم: کل بیرونی در شعور معماری ایرانی
فصل پنجم: وحدت نور و تزئینات

 

لینک اصلی خبر

سوالات مرتبط
ورود به بخش پرسش و پاسخ
  • برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .
  • در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...