شرکت بتن بسپار صنعت، بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعتی سازی و فناوری های نوین نوبت دوم

1:00:00

شرکت بتن بسپار صنعت، بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعتی سازی و فناوری های نوین نوبت دوم

شرکت بتن بسپار صنعت، بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعتی سازی و فناوری های نوین نوبت دوم ،  اصلیترین محصولات این شرکت شامل قالب بتن ، قالب پلاستیکی بتن دیوار ، قالب پلاستیکی بتن ستون ، فروش قالب بتن ، قالب مدولار و  قالب جایگزین بلوک یونولیت در سقف تیرچه بلوک و سقف کرومیت می باشد. آدرس وب سایت این شرکت در لینک زیر موجود می باشد:

http://betonbaspar.com

پکیج استثنایی 808