مهندسین مشاور فراز راه فضا زمان

مهندسین مشاور فراز راه فضا زمان

تعداد دنبال کننده: 2

مهندسین مشاور با تخصص های (ترافیک و حمل و نقل) و (راهسازی)

مشاهده وبسایت
  • نام سازمان/شرکت:
  • وبسایت:
  • زمینه کاری:
  • موقعیت:
  • آدرس:
  • شماره تماس:
  • اندازه:
  • صاحب پروفایل:

تاکنون فرصت شغلی ثبت نشده است.

سیدرضا حسینی

کارشناس دفتر فنی

ارسال پیام

متره برآورد اولیه پروژه های عمرانی

قیمت حدودی: تماس بگیرید

تهیه متره و برآورد کلیه پروژه های عمرانی طبق فهارس بهای سازمان مدیریت و نرم افزار معتبر تدکار ...