شرکت مهندسین مشاور آرشیدز

شرکت مهندسین مشاور آرشیدز

تعداد دنبال کننده: 7

زمینه فعالیت شرکت مهندسین مشاور آرشیدز، انجام پروژه‌های اجرایی و پژوهشی معماری و شهرسازی به صورت عام و بویژه با رویکرد بهره‌وری انرژی، طراحی و اجرای پروژه‌های پایلوت در زمینه معماری و انرژی، ساختمان‌های غیرفعال و انرژی صفر و کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر و همچنین آموزش در زمینه معماری و شهرسازی انرژی‌کارا و شبیه سازی انرژی در ساختمان‌ها می‌باشد. از دیگر فعالیت‌های شرکت مهندسین مشاور آرشیدز، مشاوره به شرکت‌های مشاور معماری در پروژه‌های بزرگ معماری برای دستیابی به بهره وری انرژی و طراحی ساختمان‌ها با مصرف انرژی کم و یا انرژی صفر می‌باشد. این شرکت همچنین به عنوان نماینده شرکت DesignBuilder Software Ltd انگلیس و شرکت Vela Solaris سوئیس در ایران، به آموزش، مشاوره و فروش نرم افزارهای شبیه سازی DesignBuilder و Polysun می‌پردازد.

مشاهده وبسایت
  • نام سازمان/شرکت:
  • وبسایت:
  • زمینه کاری:
  • موقعیت:
  • آدرس:
  • شماره تماس:
  • اندازه:
  • صاحب پروفایل:

تاکنون فرصت شغلی ثبت نشده است.

تاکنون خدماتی ثبت نشده است.

با درج خدمات شرکتی کاربرانی که پروفایل شرکتی شما را دنبال میکنند میتوانند خدمات شما را در دیوار محتوا درون پروفایلشان مشاهده کنند راهنما