شرکت مهندسین مشاور آرشیدز

شرکت مهندسین مشاور آرشیدز

تعداد دنبال کننده: 4

زمینه فعالیت شرکت مهندسین مشاور آرشیدز، انجام پروژه‌های اجرایی و پژوهشی معماری و شهرسازی به صورت عام و بویژه با رویکرد بهره‌وری انرژی، طراحی و اجرای پروژه‌های پایلوت در زمینه معماری و انرژی، ساختمان‌های غیرفعال و انرژی صفر و کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر و همچنین آموزش در زمینه معماری و شهرسازی انرژی‌کارا و شبیه سازی انرژی در ساختمان‌ها می‌باشد. از دیگر فعالیت‌های شرکت مهندسین مشاور آرشیدز، مشاوره به شرکت‌های مشاور معماری در پروژه‌های بزرگ معماری برای دستیابی به بهره وری انرژی و طراحی ساختمان‌ها با مصرف انرژی کم و یا انرژی صفر می‌باشد. این شرکت همچنین به عنوان نماینده شرکت DesignBuilder Software Ltd انگلیس و شرکت Vela Solaris سوئیس در ایران، به آموزش، مشاوره و فروش نرم افزارهای شبیه سازی DesignBuilder و Polysun می‌پردازد.

مشاهده وبسایت
  • نام سازمان/شرکت:
  • وبسایت:
  • زمینه کاری:
  • موقعیت:
  • آدرس:
  • شماره تماس:
  • اندازه:
  • صاحب پروفایل:

تاکنون فرصت شغلی ثبت نشده است.

تاکنون خدماتی ثبت نشده است.