شرکت گمانه کارتحکیم

شرکت گمانه کارتحکیم

تعداد دنبال کننده: 2

شرکت گمانه کارتحکیم به شماره ثبتی20805مورخ26/12/1382 پیمانکاری عملیات ژئوتکنیک باتخصص حفاری وتزریق ورشته آب

  • نام سازمان/شرکت:
  • زمینه کاری:
  • موقعیت:
  • آدرس:
  • شماره تماس:
  • اندازه:
  • صاحب پروفایل:

تاکنون فرصت شغلی ثبت نشده است.

علی کاشکی

مدیرشرکت گمانه کارتحکیم

ارسال پیام

تاکنون خدماتی ثبت نشده است.

با درج خدمات شرکتی کاربرانی که پروفایل شرکتی شما را دنبال میکنند میتوانند خدمات شما را در دیوار محتوا درون پروفایلشان مشاهده کنند راهنما