تزئینات سنگ نوین الوند

تزئینات سنگ نوین الوند

تعداد دنبال کننده: 1

گروه تــزیـینـات سـنـگ نــویــن الــونـــد ، نصب و اجرا نما رومی ، تولید تزئینات سنگی از قبیل انواع ابزار سنگی سینه کفتری ، قرنیز ، دور اسانسور ، براکت ،کله شیر ، سرستون، پایه ستون، ستونگرد، ستون تخت ، نرده سنگی (صراحی گرد و چهارگوش)، روشویی ، شومینه ، پایه چراغ ، پایه ایفون ، گلدان ، ظروف سنگی ،و...

مشاهده وبسایت
  • نام سازمان/شرکت:
  • وبسایت:
  • زمینه کاری:
  • موقعیت:
  • آدرس:
  • شماره تماس:
  • اندازه:
  • صاحب پروفایل:

تاکنون فرصت شغلی ثبت نشده است.

یعقوب رنگ روتا

تزیین سنگ نمای بیرونی و دکوراسیون داخلی

ارسال پیام

یعقوب رنگ روتا

تزیین سنگ نمای بیرونی و دکوراسیون داخلی

ارسال پیام

تاکنون خدماتی ثبت نشده است.

با درج خدمات شرکتی کاربرانی که پروفایل شرکتی شما را دنبال میکنند میتوانند خدمات شما را در دیوار محتوا درون پروفایلشان مشاهده کنند راهنما