مقاله تحلیلی: 21 نوع از تیرها در ساخت‌ و ساز

مقاله تحلیلی: 21 نوع از تیرها در ساخت‌ و ساز

انواع مختلفی از تیرها در ساخت‌وساز ساختمان‌ها و سازه‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرد. تیرها المان‌های افقی سازه‌ای هستند که در برابر بارهای عمودی، نیروهای برشی و لنگرهای خمشی مقاوم هستند. تیرها بارهای اعمال‌شده را در امتداد خود به نقاط انتهایی دیوارها، ستون‌ها، پی‌ها و غیره منتقل می‌کنند.

در این مقاله، در مورد انواع مختلف تیرهای مورداستفاده در احداث ساختمان بر مبنای رفتار تکیه‌گاهی آن‌ها، شکل مقطع عرضی (پروفایل)، طول و مواد تشکیل‌دهنده‌ آن‌ها بحث خواهد شد.

انواع مختلفی از تیرها وجود دارد که بر اساس شرایط زیر دسته‌بندی می‌شوند:

  1. بر اساس شرایط تکیه‌گاهی
  2. بر اساس مصالح ساختمانی
  3. بر اساس شکل مقطع عرضی
  4. بر اساس هندسه
  5. بر اساس شرایط تعادل
  6. بر اساس روش ساخت‌وساز
  7. بقیه‌ موارد

بر اساس شرایط تکیه‌گاهی

1. تیر با تکیه‌گاه ساده

تیر با تکیه‌گاه ساده یکی از ساده‌ترین عضوهای سازه‌ای است که هر دو انتهای آن روی تکیه‌گاه‌ها قرار داد اما در برابر چرخش آزاد است. این نوع تیر دارای تکیه‌گاه مفصلی در یک طرف و تکیه‌گاه غلتکی در طرف دیگر است و قادر است در برابر برش و خمش مقاومت کند.

 21 نوع از تیرها در ساخت‌ و ساز

2. تیر با تکیه‌گاه گیردار

تیر با تکیه‌گاه گیردار در هر دو سمت آن در برابر چرخش مقاوم است. این نوع تیر همچنین به تیر گیردار نیز معروف است. وجود این نوع تکیه‌گاه در دو انتها باعث می‌شود تا در این نوع از تیرها یک عکس‌العمل از نوع لنگر نیز به وجود آید.

 21 نوع از تیرها در ساخت‌ و ساز

 3. تیر طره (یک سر آزاد)

اگر یک تیر در یک طرف فیکس (ثابت) و در طرف دیگر آزاد باشد، آن تیر را تیر طره می‌گویند. لنگر یا تنش برشی واردشده به این تیر در تکیه‌گاه توزیع می‌شود. تیر طره امکان ایجاد دهانه‌ پنجره، بالکن‌ها و بعضی پل‌ها را فراهم می‌کند.

 21 نوع از تیرها در ساخت‌ و ساز

4. تیر پیوسته

در تیر پیوسته بیش از دو تکیه‌گاه در کل طول آن وجود دارد.

 21 نوع از تیرها در ساخت‌ و ساز

بر اساس مصالح ساختمانی

5. تیر بتن مسلح

این نوع تیر از بتن و آرماتور ساخته می‌شود که در شکل 5 نشان داده‌شده است.

 21 نوع از تیرها در ساخت‌ و ساز

6. تیرهای فولادی

این نوع تیر از فولاد ساخته می‌شود و کاربردهای متعددی دارد.

 21 نوع از تیرها در ساخت‌ و ساز

7. تیرهای چوبی

این نوع تیرها از الوار چوبی ساخته می‌شود و در گذشته مورداستفاده قرار می‌گرفت اما امروزه کاربرد آن به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است.

 21 نوع از تیرها در ساخت‌ و ساز

8. تیرهای کامپوزیت

تیرهای کامپوزیت از دو نوع مصالح ساختمانی یا بیشتر مانند بتن و فولاد و مقاطع عرضی مختلف تشکیل می‌شود که در شکل 8 نشان داده‌شده است.

 21 نوع از تیرها در ساخت‌ و ساز

بر اساس شکل مقطع عرضی

چندین شکل مقطع عرضی برای تیر موجود است که در بخش‌های مختلف سازه مورداستفاده قرار می‌گیرد. این تیرها می‌توانند از بتن مسلح، فولاد، یا مصالح کامپوزیت ساخته شوند.

9. تیر مستطیلی

این نوع تیر به‌طور گسترده‌ای در ساخت ساختمان‌های بتن مسلح و سایر سازه‌ها استفاده می‌شود.

 21 نوع از تیرها در ساخت‌ و ساز

 

10. تیر T شکل

این نوع از تیرها عمدتاً با بتن مسلح ساخته می‌شوند. گاهی اوقات، تیرهای T شکل به‌منظور افزایش مقاومت فشاری بتن ساخته می‌شوند. علاوه بر آن، تیرهای T شکل معکوس می‌توانند بر اساس الزامات بارگذاری ساخته و استفاده شوند.

 21 نوع از تیرها در ساخت‌ و ساز

11. تیر L شکل

این نوع تیر به‌طور یکپارچه با دال بتن مسلح در محیط سازه ساخته می‌شود، همان‌طور که در شکل 10 نشان داده‌شده است.

شکل‌های مقطع عرضی مختلفی از فولاد وجود دارد. هر یک از اشکال مقطع عرضی، دارای مزیت‌هایی نسبت به سایر شکل‌ها در شرایط خاص هستند.

مربع، مستطیلی، دایره‌ای، I شکل،T شکل، H شکل، C شکل و لوله‌ای، نمونه‌ای از شکل‌های مقطع عرضی هستند که از فولاد ساخته‌شده می‌شوند.

 21 نوع از تیرها در ساخت‌ و ساز

انواع مختلف تیرها بر اساس شکل‌های مقطع ساخته‌شده از مواد کامپوزیتی در شکل 8 نشان داده‌شده است.

بر اساس هندسه

12. تیر مستقیم

تیر با پروفیل مستقیم را تیر مستقیم گویند و اغلب تیرها در سازه‌ها از همین نوع هستند.

 21 نوع از تیرها در ساخت‌ و ساز13. تیر خمیده

تیر با پروفایل دارای انحنا مانند ساختمان‌های دایره‌ای از این نوع تیرها هستند.

 21 نوع از تیرها در ساخت‌ و ساز14. تیر مخروطی شکل

تیر با مقطع مخروطی.

 21 نوع از تیرها در ساخت‌ و سازبر اساس شرایط تعادل

15. تیر استاتیکی معین

برای یک تیر استاتیکی معین، شرایط تعادل تنها می‌تواند برای به دست آوردن عکس‌العمل‌های موجود در تکیه‌گاه‌ها استفاده شوند، یعنی تعداد عکس‌العمل‌های مجهول با تعداد معادلات برابر است.

 21 نوع از تیرها در ساخت‌ و ساز16. تیر استاتیکی نامعین

برای یک تیر استاتیکی نامعین، شرایط تعادل برای حل عکس‌العمل‌ها کافی نیست؛ بنابراین، تجزیه‌وتحلیل این نوع تیرها پیچیده‌تر از تیرهای استاتیکی معین است.

 21 نوع از تیرها در ساخت‌ و سازبر اساس روش ساخت

17. تیر بتنی درجا

این نوع تیر در محل پروژه ساخته می‌شود؛ بنابراین، قالب‌ها در ابتدا ثابت می‌شوند و سپس بتن‌ریزی انجام می‌شود.

 21 نوع از تیرها در ساخت‌ و ساز

18. تیر بتنی پیش‌ساخته

این نوع تیر در کارخانه تولید می‌شود؛ بنابراین وضعیت ساخت‌وساز آن‌ها در مقایسه با ساخت‌وسازهای در محل بیشتر قابل‌کنترل است. در نتیجه، کیفیت بتن تیر بیشتر خواهد شد. اشکال مختلف مقاطع عرضی شامل محصولاتی از قبیل تیر T شکل، تیر T شکل دوبل، تیر T شکل معکوس و بسیاری دیگر است.

 21 نوع از تیرها در ساخت‌ و ساز19. تیر بتنی پیش‌تنیده

این نوع تیر به‌وسیله‌ ایجاد تنش بر روی مفتول‌ها و یا کابل‌های فولادی که در داخل قالب‌های توخالی قرار داده‌شده‌اند قبل از اینکه هیچ‌گونه بارگذاری بر روی تیر اعمال گردد، ساخته می‌شود. تیرهای بتنی با پیش کشیدگی و تیرهای بتنی با پس کشیدگی از انواع تیرهای بتنی پیش‌تنیده هستند.

 21 نوع از تیرها در ساخت‌ و ساز

20. تیر عمیق

تیرهایی که دارای عمق زیاد هستند و نسبت قطر به عمق در آن‌ها مطابق با آیین‌نامه ACI کمتر از 4 است، جزو این نوع تیرها محسوب می‌شوند. مقدار قابل‌توجهی از بار به تکیه‌گاه منتقل می‌شود. در نتیجه، توزیع کرنش مانند تیرهای مرسوم در حالت خطی در نظر گرفته نمی‌شود.

 21 نوع از تیرها در ساخت‌ و ساز21. شاه‌تیر

این تیرها بارهای سنگین را تحمل می‌کنند و معمولاً به‌صورت مقطع‌های فولادی مورداستفاده قرار می‌گیرند.

 21 نوع از تیرها در ساخت‌ و ساز

منبع

نوشته شده توسط تیم مترجمین موسسه 808

اگر دوست دارید به تیم مترجمین 808 بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

دریافت فایل PDF مقاله برای اعضای VIP رایگان است. سایر کاربران با پرداخت ۵۰۰ تومان می توانند اقدام به دریافت این فایل کنند.

PDF

برای مشاهده کامل این محتوا می بایست مبلغ مورد نیاز را از اعتبار خود پرداخت کنید

برای کاربران ویژه رایگان است

نوع فایل دریافتی :
PDF
اعتبار مورد نیاز : 500 تومان
دریافت فایل PDF و حمایت از ترجمه کنندگان500 تومان
پرداخت 500 تومان و مشاهده محتوا
درباره نویسنده
عکس‌های محراب اکراقنبری

محراب اکراقنبری

محراب اکراقنبری کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران رشته ی عمران -گرایش زلزله - مدیر پروژه شرکت هورسان
سوالات مرتبط
عکس کاربر
0پاسخ
حداقل آرماتور محاسبه شده تیر، کمتر از حد معین در مبحث نهم 9-14-5 (92)
در سازه ای 2 طبقه، ستون ها 30 * 30 بوده و تیرها هم 30 * 40 لحاظ شده است. مقدار آرماتور طولی تیر با در نظر گرفتن رابطه 9-14-5-2-1 و Asmin=pmin*b*d خیلی کمتر است. pmin=0.0035 Asmin=0.0035*30*(40-5)=3.675 عددی که در مقادیر مقاطع پایین تیرها بوسیله نرم افزار محاسبه شده از عدد حاصله بالا خیلی کمتر است. در این موقعیت چه نظر تخصصی دارید؟ چطور باید اقدام کرده و ادامه داد؟ ممنون از توجه تان. عکس مربوطه: https://s6.uupload.ir/files/2022-09-07_copy_f0t3.jpg
عکس کاربر
1پاسخ
تیر ریزی در ساختمان بتنی

سلام تو یه ساختمان بتنی یک قسمت از سقف  اشتباها تیرریزی نشده و پوتر ها اجرا شده . الان برای  تیر ریزی اون قسمت چیکار میشه کرد؟

عکس کاربر
1پاسخ
ابعاد منطقی برای تیرو و ستون بتنی طبقات زیرزمین ساختمان 15 طبقه

با سلام

من یک ساختمان اسکلت بتن در ایتبس طراحی کردم و فقط با ابعاد ستون ها و تیرهای 130و130*35برای طبقه زیرزمین مشکلO/S#2تیرها و ستونها رفع می شود میخواستم بپرسم که این ابعاد برای یک ساختمان 15 طبقه خیلی زیاد نیست؟

ورود به بخش پرسش و پاسخ
  • برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .
  • در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...