مقاله تحلیلی: علائم بروز مشکل در فونداسیون

مقاله تحلیلی: علائم بروز مشکل در فونداسیون

فونداسیون مهم ترین قسمت از هر خانه است. نقش فونداسیون در خانه همانند نقشه پایه‌های یک میز است. اگر فونداسیون خانه درست و مناسب نباشد، عملکرد خانه تحت تأثیر قرار می گیرد. شناسایی علائم بروز اشکال در فونداسیون سبب شناسایی منشأ مشکل می گردد و به‌مراتب از هزینه تعمیرات می کاهد.

در اینجا در مورد علائم بروز مشکل در فونداسیون بحث می‌شود.

مشاهده میخ در دیوار

آیا تاکنون میخی را روی درای وال دیده‌اید که دور آن دایره‌ای ترک خورده باشد؟ نمایان شدن سر میخ یا ترک‌خوردگی رنگ سر میخ از اولین نشانه های نشست فونداسیون یا نشست خانه هستند.

بررسی کف

آیا تاکنون متوجه فاصله‌ای بین دیوار و کف شده‌اید؟ فواصل کف، فواصل دیوارها و فاصله های بین کف و دیوار هم از نشانه-های نشست فونداسیون محسوب می‌شوند. بعضی مواقع، شکم‌دادگی کف به دلیل نصب یا اجرای ستون های تکیه گاهی یا شکم دادن تیرهای کف اتفاق می‌افتد. این موارد نیز از علائم بروز اشکال در فونداسیون هستند.

بررسی زیرزمین