سازه های بتنی (نسل جدید)

مدل: seri-nezam-beton

سازه های بتنی (نسل جدید)

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
برای دریافت اطلاعات بیشتر از تهیه کننده، میتوانید به این صفحه مراجعه کنید!

مولف: ندا بزرگی

صفحات:۴۱۲

سال چاپ: ۱۳۹۷

چاپ:۲۰

قیمت: 89,000 تومان
89,000 تومان
سازه های بتنی (نسل جدید)