پیغام خطا

 • Notice: Object of class stdClass could not be converted to int در in_array_r() (خط 520 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/808/custom808/custom808.module).
 • Notice: Object of class stdClass could not be converted to int در in_array_r() (خط 520 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/808/custom808/custom808.module).
 • Notice: Object of class stdClass could not be converted to int در in_array_r() (خط 520 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/808/custom808/custom808.module).
 • Notice: Object of class stdClass could not be converted to int در in_array_r() (خط 520 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/808/custom808/custom808.module).
 • Notice: Object of class stdClass could not be converted to int در in_array_r() (خط 520 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/808/custom808/custom808.module).
 • Notice: Object of class stdClass could not be converted to int در in_array_r() (خط 520 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/808/custom808/custom808.module).
 • Notice: Object of class stdClass could not be converted to int در in_array_r() (خط 520 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/808/custom808/custom808.module).
 • Notice: Object of class stdClass could not be converted to int در in_array_r() (خط 520 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/808/custom808/custom808.module).
 • Notice: Object of class stdClass could not be converted to int در in_array_r() (خط 520 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/808/custom808/custom808.module).
 • Notice: Object of class stdClass could not be converted to int در in_array_r() (خط 520 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/808/custom808/custom808.module).
 • Notice: Object of class stdClass could not be converted to int در in_array_r() (خط 520 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/808/custom808/custom808.module).
 • Notice: Object of class stdClass could not be converted to int در in_array_r() (خط 520 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/808/custom808/custom808.module).
 • Notice: Object of class stdClass could not be converted to int در in_array_r() (خط 520 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/808/custom808/custom808.module).
 • Notice: Object of class stdClass could not be converted to int در in_array_r() (خط 520 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/808/custom808/custom808.module).
 • Notice: Object of class stdClass could not be converted to int در in_array_r() (خط 520 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/808/custom808/custom808.module).
 • Notice: Object of class stdClass could not be converted to int در in_array_r() (خط 520 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/808/custom808/custom808.module).
 • Notice: Object of class stdClass could not be converted to int در in_array_r() (خط 520 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/808/custom808/custom808.module).

برنامه تحت اکسل تهیه صورت وضعیت حق‌الزحمه خدمات مهندسی ژئوتکنیک و حق‌الزحمه عملیات مطالعات ژئوتکنیک براساس تعرفه سال 1401

مدل: Sasanian-Excel

برنامه تحت اکسل تهیه صورت وضعیت حق‌الزحمه خدمات مهندسی ژئوتکنیک و حق‌الزحمه عملیات مطالعات ژئوتکنیک براساس تعرفه سال 1401

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

تهیه کننده: سینا ساسانیان

حجم فایل: حدود 1.24 مگابایت

قیمت: 80,000 تومان
80,000 تومان
کاتالوگ: 
سایر
عمران
خاک و پی(ژئوتکنیک)
کمک آموزشی
برنامه تحت اکسل تهیه صورت وضعیت حق‌الزحمه خدمات مهندسی ژئوتکنیک و حق‌الزحمه عملیات مطالعات ژئوتکنیک براساس تعرفه سال 1401
برنامه تحت اکسل تهیه صورت وضعیت حق‌الزحمه خدمات مهندسی ژئوتکنیک و حق‌الزحمه عملیات مطالعات ژئوتکنیک براساس تعرفه سال 1401 برنامه تحت اکسل تهیه صورت وضعیت حق‌الزحمه خدمات مهندسی ژئوتکنیک و حق‌الزحمه عملیات مطالعات ژئوتکنیک براساس تعرفه سال 1401 برنامه تحت اکسل تهیه صورت وضعیت حق‌الزحمه خدمات مهندسی ژئوتکنیک و حق‌الزحمه عملیات مطالعات ژئوتکنیک براساس تعرفه سال 1401