پیغام خطا

 • Notice: Object of class stdClass could not be converted to int در in_array_r() (خط 520 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/808/custom808/custom808.module).
 • Notice: Object of class stdClass could not be converted to int در in_array_r() (خط 520 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/808/custom808/custom808.module).
 • Notice: Object of class stdClass could not be converted to int در in_array_r() (خط 520 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/808/custom808/custom808.module).
 • Notice: Object of class stdClass could not be converted to int در in_array_r() (خط 520 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/808/custom808/custom808.module).
 • Notice: Object of class stdClass could not be converted to int در in_array_r() (خط 520 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/808/custom808/custom808.module).
 • Notice: Object of class stdClass could not be converted to int در in_array_r() (خط 520 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/808/custom808/custom808.module).
 • Notice: Object of class stdClass could not be converted to int در in_array_r() (خط 520 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/808/custom808/custom808.module).
 • Notice: Object of class stdClass could not be converted to int در in_array_r() (خط 520 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/808/custom808/custom808.module).
 • Notice: Object of class stdClass could not be converted to int در in_array_r() (خط 520 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/808/custom808/custom808.module).
 • Notice: Object of class stdClass could not be converted to int در in_array_r() (خط 520 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/808/custom808/custom808.module).
 • Notice: Object of class stdClass could not be converted to int در in_array_r() (خط 520 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/808/custom808/custom808.module).
 • Notice: Object of class stdClass could not be converted to int در in_array_r() (خط 520 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/808/custom808/custom808.module).
 • Notice: Object of class stdClass could not be converted to int در in_array_r() (خط 520 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/808/custom808/custom808.module).

نرم افزار ترسیم نقشه سازه های بتنی SAMT2000

مدل: samt kamel

نرم افزار ترسیم نقشه سازه های بتنی SAMT2000

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

نسخه کامل برنامه SAMT2000 با کلیه امکات موجود

 پاره ای از قابلیت های نرم افزار SAMT عبارتند از:  سازگار با ویندز XP, Vista و نسخه های  32 و 64 بیتی  8,10 , Windows 7   قابلیت دریافت الگوی آرماتور گذاری کلیه طبقات ساختمان و ارائه تعداد و سایز آرماتور برای کلیه تیرهای سراسری بر اساس نتایج طراحی قابلیت دریافت اندازه های مختلف آرماتورها تقویتی برای تیرها

دریافت فایل نمونه نقشه

مطالب مرتبط:

مشاهده صفحه اطلاعات کلیه نرم افزار های عمران و معماری داخلی و خارجی

قیمت: 3,500,000 تومان
3,500,000 تومان
کاتالوگ: 
نرم افزار
عمران
سازه
سایر
سخه کامل برنامه SAMT2000
سخه کامل برنامه SAMT2000سخه کامل برنامه SAMT2000