نرم افزار سازه سقف

مدل: saghf

نرم افزار سازه سقف

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

اولین نرم افزار هوشمند طراحی انواع سقف های رایج در کشور(سقف کامپوزیت عرشه فولادی ،سقف کاپوزیت معمولی ،سقف تیرچه کرومیت و سقف تیرچه بلوک)

تصاویر از بخش های مختلف نرم افزار در در نمایه های بیشتر موجود است

قیمت: 375,000 تومان
375,000 تومان
نرم افزار سازه سقف
نرم افزار سازه سقف