مدل سازی روش NATM در ساخت تونل های شهری و معادن در PLAXIS

مدل: S42-4

مدل سازی روش NATM در ساخت تونل های شهری و معادن در PLAXIS

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

مدت زمان فیلم: ۳۱ دقیقه

محتویات: فایل آموزش ویدئویی و فایل نرم‌افزاری

تهیه شده در: پاییز ۹۷

مطالب مرتبط:

قیمت: 20,000 تومان
20,000 تومان
مدل سازی روش NATM در ساخت تونل های شهری و معادن