فیلم آشنایی با سبک سوالات و بررسی موردی در آزمون کارشناسی رسمی

مدل: S30-4

فیلم آشنایی با سبک سوالات و بررسی موردی در آزمون کارشناسی رسمی

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!
قیمت: 10,000 تومان
10,000 تومان
فیلم آشنایی با سبک سوالات و بررسی موردی در آزمون کارشناسی رسمی