مجموعه تست های برگزیده مباحث انتگرال،حد،اعداد مختلط +کتاب ریاضی عمومی ۱

مدل: s29-504

مجموعه تست های برگزیده مباحث انتگرال،حد،اعداد مختلط +کتاب ریاضی عمومی ۱

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!
قیمت: 49,000 تومان
49,000 تومان
حل سوالات برگزیده کنکور ارشد - یاضی ۱ (انتگرال+حد+اعداد مختلط)