مجموعه تست های برگزیده مباحث انتگرال،حد،اعداد مختلط +کتاب ریاضی عمومی ۱

مدل: s29-504

مجموعه تست های برگزیده مباحث انتگرال،حد،اعداد مختلط +کتاب ریاضی عمومی ۱

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

حجم فیلم: ۸۴۰ مگابایت

تهیه شده در: بهار ۹۸

نحوه ارسال: پستی

این پکیج شامل زیر مجموعه های زیر می باشد:

۱- کتاب ریاضی عمومی ۱
۲-فیلم حل تست ۹۵،۹۶،۹۷ مبحث حد
۳-فیلم حل تست ۹۵،۹۶،۹۷ مبحث اعداد مختلط
۴--فیلم حل تست ۹۵،۹۶،۹۷ مبحث انتگرال

پادکست مسیر موفقیت- مشاور: مهندس علی عبایی

قسمت اولقسمت دومقسمت سومقسمت چهارمقسمت پنجم

مطالب مرتبط:

قیمت: 49,000 تومان
49,000 تومان
حل سوالات برگزیده کنکور ارشد - یاضی ۱ (انتگرال+حد+اعداد مختلط)