فیلم حل تست سوالات نکته دار آزمون محاسبات؛ ساختمان های با مصالح بنایی

مدل: S15-8

فیلم حل تست سوالات نکته دار آزمون محاسبات؛ ساختمان های با مصالح بنایی

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

مدرس: مصطفی دوگوهرانی

مدت زمان: نزدیک به ۳ ساعت

تهیه شده در: زمستان ۹۷

نوع محتوا: ۱ فایل mp4

نحوه ارسال: دانلودی یا پستی (انتخابی)

قیمت: 10,000 تومان
7,000 تومان
فیلم حل تست سوالات نکته دار آزمون محاسبات؛ ساختمان های با مصالح بنایی