کتب مکمل مقررات ملی، حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق

مدل: Pardis e Elm1

کتب مکمل مقررات ملی، حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق

نويسنده: نادر فعله کری
سال چاپ : 1392
انتشارات : پردیس علم
شابك : 9-12-9636-600-978

قیمت: 10,000 تومان
10,000 تومان
کتب مکمل مقررات ملی، حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق