آموزش رویت Revit 2017 -

مدل: parand1

آموزش رویت Revit 2017 -

آموزش رویت Revit 2017 - پرند

آموزش Revit 2017 - مقدماتی

image١ - مقدمه
مقدمه

٢ - ورود به برنامه
شروع کار با نرم افزار - آشنایی با محیط کاری - سفارشی کردن Quick Access Toolbar

٣ - کار با پانل ها
پانل Project Browser - تعیین نحوه قرارگیری نماها - پانل Properties

۴ - ایجاد و ذخیره پروژه
استفاده از الگوها - تعیین اطلاعات پروژه - ذخیره پروژه

قیمت: 0 تومان
42,000 تومان
آموزش رویت Revit 2017