پيشرفته AUTODESK REVIT 2016 آموزش

مدل: novinpendar2

پيشرفته AUTODESK REVIT 2016 آموزش

پيشرفته AUTODESK REVIT 2016 آموزش - نوین پندار


آنچه در اين مجموعه آموزشي خواهيد آموخت:
 

فصل اول : ايجاد ديوار فاز دو 

معرفي عملكرد لايه ها  

-    تعريف لايه سازه اي  

-    تعريف لايه ملات  

-    تعريف لايه عايق 

-    تعريف لايه سطح نهايي 

قیمت: 0 تومان
14,800 تومان
پيشرفته AUTODESK REVIT 2016 آموزش