مدلسازی سازه های فولادی و تهیه نقشه های کارگاهی با Tekla Structures (Xsteel) 21

مدل: noavar-tekla21

مدلسازی سازه های فولادی و تهیه نقشه های کارگاهی با Tekla Structures (Xsteel) 21

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
برای دریافت اطلاعات بیشتر از تهیه کننده، میتوانید به این صفحه مراجعه کنید!
قیمت: 52,000 تومان
52,000 تومان
مدلسازی سازه های فولادی و تهیه نقشه های کارگاهی با Tekla Structures (Xsteel)21