پیغام خطا

  • Notice: Object of class stdClass could not be converted to int در in_array_r() (خط 520 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/808/custom808/custom808.module).
  • Notice: Object of class stdClass could not be converted to int در in_array_r() (خط 520 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/808/custom808/custom808.module).
  • Notice: Object of class stdClass could not be converted to int در in_array_r() (خط 520 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/808/custom808/custom808.module).
  • Notice: Object of class stdClass could not be converted to int در in_array_r() (خط 520 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/808/custom808/custom808.module).
  • Notice: Object of class stdClass could not be converted to int در in_array_r() (خط 520 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/808/custom808/custom808.module).

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

مدل: Nezam-ghanoon

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

فهرست 1- قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان فهرست موضوعی مواد قانون فصل اول: کلیات، اهداف و خط مشی فصل دوم: تشکیلات، ارکان ، وظایف و اختیارات سازمان فصل سوم: امور کاردانها و صنوف ساختمانی فصل چهارم: مقررات فنی و کنترل ساختمان فصل پنجم: متفرقه 2- آئین نامه اجرایی فهرست موضوعی مواد آدئین نامه فصل اول: کلیات فصل دوم: پروانه اشتغال بکار مهندسی، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال فصل سوم: پروانه اشتغال به کاردانی وتجربی فصل چهارم: نظارت و کنترل ساختمان فصل پنجم: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فصل ششم: شورای انتظامی نظام مهندسی فصل هفتم: هیات عمومی فصل هشتم: شورای مرکز فصل نهم: رئیس سازمان فصل دهم: مقررات متفرقه
قیمت: 18,000 تومان
18,000 تومان
کاتالوگ: 
عمران
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان