آمادگی آزمون نظام مهندسی - نظام فنی و اجرایی

مدل: nezam fani-sima

آمادگی آزمون نظام مهندسی - نظام فنی و اجرایی

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
برای دریافت اطلاعات بیشتر از تهیه کننده، میتوانید به این صفحه مراجعه کنید!
ناشرانتشارات سیمای دانش
نویسنده
طبقه بندی
نوبت چاپسوم
تاریخ چاپ۱۳۹۳
شابک9786001201028
قطع کتابوزیری
تعداد صفحات۱۴۱
قیمت: 7,000 تومان
7,000 تومان
ناشر	انتشارات سیمای دانش نویسنده	مهندس امیر سرمد نهری طبقه بندی	نظام مهندسی نوبت چاپ	سوم تاریخ چاپ	۱۳۹۳ شابک	9786001201028 قطع کتاب	وزیری تعداد صفحات	۱۴۱