حل تشریحی سوالات آزمون های نظام مهندسی نظارت و اجرا معماری

مدل: memari-saidi

حل تشریحی سوالات آزمون های نظام مهندسی نظارت و اجرا معماری

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
برای دریافت اطلاعات بیشتر از تهیه کننده، میتوانید به این صفحه مراجعه کنید!

ناشر:انتشارات سیمای دانش

نویسنده: سعید سعیدی پور

نوبت چاپ:یکم

تاریخ چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۱۰۶۶

قیمت: 140,000 تومان
140,000 تومان
 حل تشریحی سوالات آزمون های نظام مهندسی نظارت و اجرا معماری