آموزش Lumion 5

مدل: mehregan6

آموزش Lumion 5

 

آموزش Lumion 5


زمان آموزش : 17 ساعت
محتویات بسته : 2DVD
♦ همراه با نرم افزار Lumion 5 (نسخه 64 بیتی)
♦ به همراه فایل پروژه های آموزش داده شده
♦ آموزش به شیوه مالتی مدیا و به زبان فارسی


Lumion یک نرم افزار قدرتمندبرای معماران، برنامه ریزان و طراحان شهری محسوب شود و برای ساخت فیلم،یا عکسهای سه بعدی ازیک محیط، باامکان چرخش سریع و تفسیر کامل محیط، بسیار مناسب خواهد بودتااز این طریق مسئولین پروژه بتواننددر هزینه و زمان صرفه جویی نمایند.

قیمت: 0 تومان
30,000 تومان
آموزش Lumion 5