آموزش محاسبات متره و برآورد

مدل: mehregan12

آموزش محاسبات متره و برآورد

 

آموزش محاسبات متره و برآورد


متره و برآورد در مهندسی عمران به فرایند اندازه گیری مقدارمصالح موردنیاز برای اجرای یک پروژه یا محاسبه مقدار مصالح بکاررفته دریک پروژه اجراشده گفته میشود.این اندازه گیریها و آنالیزها معمولاً درجدول هایی خاص انجام میگیرندکه به آنها صورت وضعیت می گویند.


زمان آموزش : 6 ساعت
محتویات بسته : 1DVD
♦ آموزش به شیوه مالتی مدیا و به زبان فارسی

قیمت: 0 تومان
15,000 تومان
نا موجود
آموزش محاسبات متره و برآورد