پکیج آموزش ABAQUS 2017- رشته ژئوتکنیک

مدل: 
S38

پکیج آموزش ABAQUS 2017- رشته ژئوتکنیک

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!
قیمت: 562,500 تومان
562,500 تومان
پکیج آموزش ABAQUS 2017- رشته ژئوتکنیک