مجموعه سوالات تالیفی آزمونهای نظام مهندسی ساختمان

مدل: Ketab Padideh- Soalat Nezam Mohandesi

مجموعه سوالات تالیفی آزمونهای نظام مهندسی ساختمان

مولفین: الناز قائمی، منصوره اسماعیل‌نژاد سیه منصوری
ناشر: کتاب پدیده
تعداد صفحه: 521
شابک: 9786005464863
سال انتشار: زمستان 1395

قیمت: 40,000 تومان
40,000 تومان
مجموعه سوالات تالیفی آزمونهای نظام مهندسی ساختمان